Trang chủ Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện Bộ Y tế phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Bộ Y tế phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 22/12, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 5316/QĐ-BYT ban hành Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Với quyết định được phê duyệt, Bộ Y tế là bộ đầu tiên phê duyệt chương trình chuyển đổi số cho ngành đến thời điểm này.

Quyết định phê duyệt nêu rõ tầm nhìn của chuyển đổi số ngành Y tế tới năm 2030 là việc ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành, hình thành nền y tế thông minh với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh.

alt

Bài gốc tại đây:https://vnautomate.net/bo-y-te-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-y-ten-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030.html


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết