Trang chủ Biến tần Sửa biến tần Lỗi biến tần Toshiba và hướng dẫn sửa biến tần Toshiba

Lỗi biến tần Toshiba và hướng dẫn sửa biến tần Toshiba

Biến tần Toshiba VF-S15, VF-PS1, VF-FS1, VF-AS1, VF-S11, VF-nC1, VF-P7, VF-S7, VF-A7, VF-S9...

Sửa lỗi:
– Mất nguồn
– Mất pha đầu ra
– Mất áp đầu ra
– Ngắn mạch đầu ra
– Nổ đầu ra
– Nổ đầu vào…
Các mã lỗi của biến tần Toshiba VF-S11, Toshiba VF-PS1, Toshiba VF-FS1, Toshiba VF-AS1, Toshiba VF-nC1, Toshiba VF-P7, Toshiba VF-S7, Toshiba VF-A7, Toshiba VF-S9...

 • OCL: OVERCURENT ( lỗi quá dòng)
 • EPHI: Input phase failure ( lỗi pha đầu vào)
 • EPHO: Output phase failure ( lỗi pha đầu ra)
 • OP1: Overvoltage during acceleration ( lỗi quá áp)
 • OL1: Inverter overload ( lỗi quá tải )
 • OL2: Motor overload ( lỗi quá tải)
 • OH: Overheat ( lỗi quá nhiệt)
 • E: Emergency stop 
 • UC: Low-current operation Trip 
 • EF2: Ground fault trip
   

Bảng mã BIẾN TẦN TOSHIBA

Loại Mã hàng Mã hàng Công suất
VFS15
220V, 1 Pha
0.5Hz-Hz
%
VFS15S2002PLW VFS15S-2002PL-W 0.2KW
VFS15S2004PLW VFS15S-2004PL-W 0.4KW
VFS15S2007PLW VFS15S-2007PL-W 0.75KW
VFS15S2015PLW VFS15S-2015PL-W 1.5KW
VFS15S2022PLW VFS15S-2022PL-W 2.2KW
 
Loại VFS15 Mã hàng Mã hàng Công suất
VFS15
220V, 3 Pha
0.5Hz-Hz
VFS152004PMW VFS15-2004PM-W 0.4KW
VFS152007PMW VFS15-2007PM-W 0.75KW
VFS152015PMW VFS15-2015PM-W 1.5KW
VFS152022PMW VFS15-2022PM-W 2.2KW
VFS152037PMW VFS15-2037PM-W 3.7kw
VFS152055PMW VFS15-2055PM-W 5.5kw
VFS152075PMW VFS15-2075PM-W 7.5kw
VFS152110PMW VFS15-2110PM-W 11kw
VFS152150PMW VFS15-2150PM-W 15kw

 

Loại VFS15 Mã hàng Mã hàng Công suất
VFS15
380V
0.5Hz-Hz
VFS154004PLW VFS15-4004PL-W 0.4KW
VFS154007PLW VFS15-4007PL-W 0.75KW
VFS154015PLW VFS15-4015PL-W 1.5KW
VFS154022PLW VFS15-4022PL-W 2.2KW
VFS154037PLW VFS15-4037PL-W 3.7kw
VFS154055PLW VFS15-4055PL-W 5.5kw
VFS154075PLW VFS15-4075PL-W 7.5kw
VFS154110PLW VFS15-4110PL-W 11kw
VFS154150PLW VFS15-4150PL-W 15kw

Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần