Vui khỏe

Làm sạch Tim - Trung tâm động lực hệ năng lượng cơ thể

Làm sạch Tim - Trung tâm động lực hệ năng lượng cơ thể

Trái tim của chúng ta mỗi năm đập khoảng 37 triệu lần và trong một đời người, bơm được khoảng 185 triệu lít máu. Vì làm việc vất vả ngày đêm (chưa kể vô số chuyện stress) nên tim... hay mệt.

 

Hệ thống bảo vệ cơ thể nhìn từ lý thuyết miễn dịch hiện đại

Hệ thống bảo vệ cơ thể nhìn từ lý thuyết miễn dịch hiện đạiMiễn dịch học là một ngành Y - sinh học rộng lớn, có những thay đổi mạnh mẽ trong vài thập niên gần đây nhờ sự phát triển vũ bã...

Hệ thống bảo vệ cơ thể nhìn từ lý thuyết miễn dịch kinh điển

Hệ thống bảo vệ cơ thể nhìn từ lý thuyết miễn dịch kinh điểnTiếp theo các bài khảo sát hệ thống bảo vệ cơ thể nhìn từ cơ chế gây ưng thư và nhìn từ góc độ tăng sức đề kháng cơ thể, tron...

Hệ thống bảo vệ cơ thể nhìn từ tăng sức đề kháng tự nhiên

Hệ thống bảo vệ cơ thể nhìn từ tăng sức đề kháng tự nhiên1.     Mở đầu Trong bài trước đã khảo sát hệ bảo vệ cơ thể trong trường hợp xảy ra sự cố (ung thư  có thể coi là một sự c...

Hệ thống bảo vệ cơ thể nhìn từ cơ chế gây ung thư

Hệ thống bảo vệ cơ thể nhìn từ cơ chế gây ung thư1. Mở đầu Xem xét hệ thống bảo vệ cơ thể có thể giúp ích trực tiếp cho việc giữ gìn sức khỏe, nên chúng tôi sẽ khảo sát hệ ...
Trang 1 trong tổng số 2

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Quảng cáo&Liên kết