Trang chủ Biến tần Sửa biến tần Hướng dẫn cài đặt cơ bản Biến tần Nidec M201 và M200- Biến tần Emerson Control Techniques

Hướng dẫn cài đặt cơ bản Biến tần Nidec M201 và M200- Biến tần Emerson Control Techniques

Hướng dẫn cài đặt cơ bản Biến tần Nidec - Biến tần Emerson Control Techniques M200 M201

Sơ đồ đấu dây

Các thông số cơ bản

Stt Tham số Phạm vi Mặc định
1 Tốc độ tối thiểu {01.007} 0,00 đến Pr 02 Hz 0,00 Hz
2 Tốc độ tối đa {01.006} 0,00 đến 550,00 Hz 50Hz mặc định: 50,00 Hz
60Hz mặc định: 60,00 Hz
3 Tốc độ tăng tốc 1 {02.011} 0,0 đến 32000,0 s / 100 Hz 5,0 giây / 100 Hz
4 Tỷ lệ giảm tốc 1 {02.021} 0,0 đến 32000,0 s / 100 Hz 10,0 s / 100 Hz
5 Cấu hình Drive {11.034}
(Chọn lnhj chạy)
AV (0), AI (1), AV.Pr (2), AI.Pr (3), PrESEt (4), PAd (5), AV (0) *
PAd.rEF (6), E.Pot (7), torquE ( 8), Pid (9)
6 Động cơ định mức hiện tại {05.007} 0,00 để thúc đẩy xếp hạng A Xếp hạng công việc nặng tối đa A
7 Tốc độ định mức của động cơ ** {05.008} 0,0 đến 33000,0 vòng / phút 50Hz mặc định:
1500.0 vòng / phút
60Hz mặc định:
1800.0 vòng / phút
số 8 Điện áp định mức động cơ {05.009} 0 đến 765 V Ổ 110V: 230 V
ổ 200V: 230 V
400V ổ 50 Hz: 400 V
400V ổ 60 Hz: 460 V
Ổ 575V: 575 V
Ổ 690V: 690 V
9 Hệ số công suất định mức của động cơ *** {05.010} 0,00 đến 1,00 0,85
10 Trạng thái Bảo mật Người dùng {11.044} LEVEL.1 (0), LEVEL.2 (1), ALL (2), StAtUS (3), không.Acc (4) LEVEL.1 (0)
11 Bắt đầu / Dừng Logic Chọn {06.004} 0 đến 6 0
15 Tham chiếu chạy bộ {01.005} 0,00 đến 300,00 Hz 1,50 Hz
16 Chế độ 1 đầu vào tương tự {07.007} 4-20.S (-6), 20-4.S (-5), 4-20.L (-4), Vôn (6)
20-4.L (-3), 4-20.H (-2), 20-4.H (-1), 0-20 (0), 20-0 (1),
4-20.tr (2), 20-4.tr (3), 4-20 (4), 20 -4 (5), Volt (6)
17 Kích hoạt tham chiếu lưỡng cực {01.010} Tắt (0) hoặc Bật (1) Tắt (0)
18 Tham chiếu đặt trước 1 {01.021} 0,00 đến Pr 02 Hz 0,00 Hz
19 Tham chiếu đặt trước 2 {01.022} 0,00 đến Pr 02 Hz 0,00 Hz
20 Tham chiếu đặt trước 3 {01.023} 0,00 đến Pr 02 Hz 0,00 Hz
21 Tham chiếu đặt trước 4 {01.024} 0,00 đến Pr 02 Hz 0,00 Hz
22 Thông số chế độ trạng thái 2 {11.019} 0,000 đến 30,999 4.02
23 Thông số Chế độ Trạng thái 1 {11.018} 0,000 đến 30,999 2.001
24 Tỷ lệ do khách hàng xác định {11.021} 0.000 đến 10.000 1
25 Mã bảo mật người dùng {11.030} 0 đến 9999 0
27 Tham khảo Chế độ Điều khiển Bàn phím Power-up {01.051} Đặt lại (0), Cuối cùng (1), Đặt trước (2) Đặt lại (0)
28 Chế độ Đường dốc Chọn {02.004} Nhanh (0), Std (1), Std.bst (2), Fst.bst (3) Std (1)
29 Kích hoạt đường dốc {02.002} Tắt (0) hoặc Bật (1) Bật (1)
30 Sao chép tham số {11.042} NonE (0), rEAd (1), Prog (2), Auto (3), boot (4) NonE (0)
31 Chế độ dừng {06.001} Coast (0), rp (1), rp.dc I (2), dc Coast (0), rp (1), rp.dc I
I (3), td.dc I (4), (2), dc I (3), td.dc I (4),
dis (5) dis (5), No.rp (6)
32 Động V đến F Chọn {05.013} 0 đến 1 0
Tối ưu hóa Flux Chọn {05.013} 0 đến 1 0  
33 Bắt một động cơ quay {06.009} dis (0), Enable (1), Fr.Only (2), Rv.Only (3) dis (0)
34 Đầu vào kỹ thuật số 5 Chọn {08.035} Đầu vào (0), th.Sct (1), th (2), th.Notr (3), Fr (4) Đầu vào (0)
35 Điều khiển đầu ra kỹ thuật số 1 {08.091} 0 đến 21 0
36 Điều khiển đầu ra tương tự 1 {07.055} 0 đến 15 0
37 Tần số chuyển mạch tối đa {05.018} 0,667 (0), 1 (1), 2 (2), 2 (2), 3 (3), 4 (4),
3 (3), 4 (4), 6 (5), 6 (5), 8 (6), 12 (7),
8 (6), 12 (7), 16 (8) kHz 16 (8) kHz
38 Autotune {05.012} 0 đến 2 0 đến 3
39 Tần số định mức động cơ {05.006} 0,0 đến 550,00 Hz 50Hz: 50,00 Hz
60Hz: 60,00 Hz
40 Số cực động cơ **** {05.011} Tự động (0) đến 32 (16) Tự động (0)
41 Chế độ điều khiển {05.014} Ur.S (0), Ur (1), Fd (2), Ur.I (4)
Ur.Auto (3), Ur.I (4),
SrE (5), Fd.tAP (6)
42 Tăng điện áp tần số thấp {05.015} 0,0 đến 25,0% 3,00%
43 Tốc độ Baud nối tiếp {11.025} 600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 9600 (5), 19200 (6), 19200 (6)
38400 (7), 57600 (8), 76800 (9), 115200 (10)
44 Địa chỉ Sê-ri {11.023} 1 đến 247 1
45 Đặt lại giao tiếp nối tiếp {11.020} Tắt (0) hoặc Bật (1) Tắt (0)
46 Ngưỡng dòng điện trên BC {12.042} 0 đến 200% 50%
47 BC ngưỡng dòng điện thấp hơn {12.043} 0 đến 200% 10%
48 Tần số nhả phanh BC {12.044} 0,00 đến 20,00 Hz 1,00 Hz
49 Tần suất áp dụng phanh BC {12.045} 0,00 đến 20,00 Hz 2,00 Hz
50 BC phanh trễ {12.046} 0,0 đến 25,0 giây 1,0 giây
51 BC Trễ nhả phanh sau phanh {12.047} 0,0 đến 25,0 giây 1,0 giây
53 BC Hướng ban đầu {12.050} Tham chiếu (0), Cho (1), Rev (2) Tham khảo (0)
54 Áp dụng phanh BC qua 0,00 đến 25,00 Hz 1,00 Hz
ngưỡng 0 {12.051}
55 BC Enable {12.041} dis (0), Relay (1), đào IO (2), Người dùng (3) dis (0)
56 Chuyến đi 0 {10.020} 0 đến 255 RO
57 Chuyến đi 1 {10.021} 0 đến 255 RO
58 Chuyến đi 2 {10.022} 0 đến 255 RO
59 OUP Bật {11.047} Dừng (0) hoặc Chạy (1) Chạy (1)
60 Trạng thái OUP {11.048} -2147483648 đến 2147483647 RO
65 Bộ điều khiển tần số 200.000 s / rad 0.000 đến 0,100 s / rad
Độ lợi tỷ lệ Kp1 {03.010}
66 Bộ điều khiển tần số Tích hợp 655,35 s 0,00 đến 2 / rad 0,10 s2 / rad
Gain Ki1 {03.011}
67 Bộ lọc chế độ không cảm biến {03.079} 4 (0), 5 (1), 6 (2), 8 (3), 4 (0) mili giây
12 (4), 20 (5) mili giây
69 Spin Start Boost {05.040} 0,0 đến 10,0 1
70 Đầu ra PID1 {14.001} ± 100,00% RO
71 Tăng theo tỷ lệ PID1 {14.010} 0.000 đến 4.000 1
72 PID1 Tích phân tăng {14.011} 0.000 đến 4.000 0,5
73 Đảo ngược phản hồi PID1 {14.006} Tắt (0) hoặc Bật (1) Tắt (0)
74 Giới hạn trên của đầu ra PID1 {14.013} 0,00 đến 100,00% 100,00%
75 Giới hạn dưới của đầu ra PID1 {14.014} ± 100,00% -100,00%
76 Hành động khi phát hiện chuyến đi {10.037} 0 đến 31 0
77 Xếp hạng hiện tại công việc nặng tối đa {11.032} 0,00 để Drive HD Xếp hạng hiện tại A RO
78 Phiên bản phần mềm {11.029} 0 đến 99,99,99 RO
79 Chế độ Drive người dùng {11.031} OPEn.LP (1), RFC-A (2) OPEn.LP (1)
81 Tham chiếu Đã chọn {01.001} -Pr 02 đến Pr 02 hoặc Pr 01 đến Pr 02 Hz RO
82 Tham chiếu trước đoạn đường nối {01.003} -Pr 02 đến Pr 02 hoặc Pr 01 đến Pr 02 Hz RO
83 Tham chiếu nhu cầu cuối cùng {03.001} -Pr 02 đến Pr 02 hoặc Pr 01 đến Pr 02 Hz RO
84 Điện áp xe buýt DC {05,005} 0 đến 1190 V RO
85 Tần số đầu ra {05.001} ± 550,00 Hz RO
86 Điện áp đầu ra {05.002} 0 đến 930 V RO
87 Rpm của động cơ {05.004} ± 33000.0 vòng / phút RO
88 Độ lớn hiện tại {04.001} 0 để thúc đẩy dòng điện tối đa A RO
89 Mô-men xoắn tạo ra hiện tại {04.002} ± Ổ đĩa tối đa hiện tại A RO
90 I / O Kỹ thuật số Đọc Word {08.020} 0 đến 2047 RO
91 Tham chiếu vào {01.011} Tắt (0) hoặc Bật (1) RO
92 Chọn Đảo ngược {01.012} Tắt (0) hoặc Bật (1) RO
93 Chạy bộ Chọn {01.013} Tắt (0) hoặc Bật (1) RO
94 Đầu vào tương tự 1 {07.001} ± 100,00% RO
95 Đầu vào tương tự 2 {07.002} ± 100,00% RO

 

Các model thông dụng của Biến tần Nidec C200 C300 M600 M700 M701 M702 F300

Model C200 Model M600 Model M700 Model F300 Công Suất (kW)
C200 024 00013 A       0.37
C200 024 00018 A       0.55
C200 024 00023 A M600-034 00025 A M700 034 00025 A   0.75
C200 024 00032 A M600-034 00031 A M700 034 00031 A F300 034 00034 A 1.1
C200 024 00041 A M600 034 00045 A M700 034 00045 A F300 034 00045 A 1.5
C200 034 00056 A M600 034 00062 A M700 034 00062 A F300 034 00062 A 2.2
C200 034 00073 A M600 034 00078 A M700 034 00078 A F300 034 00077 A 3
C200 034 00094 A M600 034 00100 A M700 034 00100 A F300 034 00104 A 4
C200 044 00135 A M600 044 00150 A M700 044 00150 A F300 034 00123 A 5.5
C200 044 00170 A M600 044 00172 A M700 044 00172 A F300 044 00185 A 7.5
C200 054 00270 A M600 054 00270 A M700 054 00270 A F300 044 00240 A 11
C200 054 00300 A M600 054 00300 A M700 054 00300 A F300 054 00300 A 15
C200 064 00350 A M600 064 00350 A M700 064 00350 A F300 064 00380 A 15
C200 064 00420 A M600 064 00420 A M700 064 00420 A F300 064 00480 A 18.5
C200 064 00470 A M600 064 00470 A M700 064 00470 A F300 064 00630 A 22
C200 074 00660 A M600 074 00660 A M700 074 00660 A F300 074 00790 A 30
C200 074 00770 A M600 074 00770 A M700 074 00770 A F300 074 00940 A 37
C200 074 01000 A M600 074 01000 A M700 074 01000 A F300 074 01120 A 45
C200 084 01340 A M600 084 01340 A M700 084 01340 A F300 084 01550 A 55
C200 084 01570 A M600 084 01570 A M700 084 01570 A F300 084 01840 A 75
C200 094 02000 A M600 094 02000 A M700 094 02000 A F300 094 02210 A 90
C200 094 02240 A M600 094 02240 A M700 094 02240 A F300 094 02660 A 110
C200 094 02000 E M600 094 02000 E M700 094 02000 E F300 094 02210 A 90
C200 094 02240 E M600 094 02240 E M700 094 02240 E F300 094 02660 E 110

 

 


Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần