Trang chủ Biến tần Sửa biến tần Sửa biến tần Rexroth VFC 3610 / VFC 5610, Bảng mã lỗi biến tần Rexroth VFC 3610 / VFC 5610

Sửa biến tần Rexroth VFC 3610 / VFC 5610, Bảng mã lỗi biến tần Rexroth VFC 3610 / VFC 5610

Bảng mã lỗi biến tần VFC 3610 / VFC 5610 cơ bản và hướng dẫn khác phục i biến tần Rexroth VFC 3610 / VFC 5610

Số Mã lỗi Tên Mô tả
1 OC-1 Quá dòng ở tốc độ không đổi Dòng ra trên giới hạn khi động cơ chạy ở tốc độ không đổi
2 OC-2 Quá dòng trong quá trình tăng tốc Dòng ra trên giới hạn khi động cơ tăng tốc
3 OC-3 Quá dòng trong quá trình giảm tốc Dòng ra trên giới hạn khi động cơ giảm tốc
4 OE-1 Quá áp ở tốc độ không đổi Điện áp xe buýt DC trên giới hạn ở động cơ chạy ở tốc độ không đổi
5 OE-2 Quá áp trong quá trình tăng tốc Dòng ra trên giới hạn khi động cơ giảm tốc
6 OE-3 Quá áp trong quá trình giảm tốc Điện áp xe buýt DC trên giới hạn ở động cơ chạy ở tốc độ không đổi
7 OE-4 Quá áp khi dừng Dòng ra trên giới hạn khi động cơ giảm tốc
8 UE-1 Điện áp thấp trong khi chạy Dòng ra trên giới hạn khi động cơ giảm tốc
9 SC Dòng điện tăng vọt hoặc ngắn mạch Dòng điện đầu ra tăng mạnh hoặc xảy ra ngắn mạch trên cáp động cơ hoặc mô-đun nguồn bộ chuyển đổi có lỗi bên trong
10 IPH.L Mất pha đầu vào Cáp chính bị ngắt kết nối hoặc xảy ra mất cân bằng đầu vào
11 OPH.L Mất pha đầu ra Cáp động cơ bị ngắt kết nối hoặc xảy ra mất cân bằng đầu ra
12 ESS- Lỗi khởi động mềm Mạch khởi động mềm không hoạt động bình thường
20 OL-1 Quá tải bộ chuyển đổi Tải bộ chuyển đổi vượt quá giới hạn quá lâu
21 OH Bộ chuyển đổi nhiệt độ Nhiệt độ bộ chuyển đổi quá cao
22 UH Bộ chuyển đổi dưới nhiệt độ Nhiệt độ bộ chuyển đổi quá thấp
23 FF Quạt hỏng Quạt chuyển đổi không hoạt động bình thường
24 Pdr Bơm khô Phản hồi PID quá thấp khi bộ chuyển đổi chạy ở tần số đầu ra giới hạn cao
30 OL-2 Quá tải động cơ Tải trọng động cơ vượt quá giới hạn quá lâu
31 Ot Động cơ quá nhiệt Nhiệt độ động cơ vượt quá giới hạn quá lâu
32 t-Er Lỗi điều chỉnh thông số động cơ Lỗi xảy ra trong quá trình tự động điều chỉnh thông số động cơ
38 AibE Phát hiện dây đứt đầu vào tương tự Dây đầu vào tương tự bị ngắt kết nối
39 EPS- DC_IN lỗi cấp nguồn Điện áp nguồn DC_IN nằm ngoài dải 20 ... 28 V
40 dir1 Chuyển tiếp lỗi khóa chạy Hướng chỉ có thể là thuận nhưng lệnh thì ngược lại
41 dir2 Lỗi khóa chạy ngược Hướng chỉ có thể được đảo ngược nhưng lệnh là phía trước
42 E-St Tín hiệu lỗi đầu cuối Tín hiệu lỗi nhận được từ đầu vào kỹ thuật số
43 FFE- Phiên bản chương trình cơ sở không khớp Phiên bản chương trình cơ sở của bảng điều khiển hoặc thẻ mở rộng không khớp với phiên bản của bảng điều khiển
44 rS- Lỗi giao tiếp Modbus Giao tiếp Modbus không hoạt động bình thường
45 E.Par Cài đặt thông số không hợp lệ Cài đặt thông số không hợp lệ sau khi cập nhật chương trình cơ sở hoặc thẻ mở rộng bị xóa
48 idA- Lỗi giao tiếp nội bộ Lỗi nội bộ do giao tiếp giữa các bo mạch conrol
49 idP- Lỗi tham số nội bộ Lỗi nội bộ do xử lý tham số
50 idE- Lỗi nội bộ của bộ chuyển đổi Bộ chuyển đổi bị lỗi nội bộ, liên hệ với dịch vụ
51 OCd- Lỗi nội bộ thẻ mở rộng Thẻ mở rộng đã được thiết bị phát hiện thành công khi khởi động, nhưng kết nối không thành công sau đó
55 PbrE Lỗi sao lưu / khôi phục thông số Lỗi xảy ra trong quá trình sao lưu và khôi phục tham số hoạt động
56 PrEF Lỗi khôi phục thông số sau khi cập nhật chương trình cơ sở Lỗi xảy ra nếu không thể khôi phục cài đặt tham số sau khi cập nhật chương trình cơ sở
  • OC-1 | OC-2 | OC-3 – Overcurrent

Quá dòng khi tăng tốc, giảm tốc hoặc đông cơ đang chạy ở tốc độ cố định.

  • OE-1 | OE-2 | OE-3 – Overvoltage

Quá áp trong khi tăng tốc, giảm tốc hoặc ở tần số cố định. Lỗi phần cứng trong biến tần.

  • OPH.L Output phase loss

Cáp động cơ bị ngắt kết nối hoặc xảy ra mất cân bằng đầu ra.

  • OL-1 Converter overload

Biến tần bị quá tải trong một khoảng thời dài.

  • CoL- Command value lost

Biến tần bị mất tín hiều điều khiển từ Panel.

  • OH Converter over temperature

Nhiệt độ của biến tần cao hơn mức cho phép. Cần kiểm tra lại hệ thống làm mát.

  • rS- Modbus communication error

Truyền thông Modbus không hoạt động đúng. Bo mạch tín hiệu truyền thông bị lỗi.

Bảng mã Biến Tần Bosch Rexroth VFC 3610: 3P 220 VAC

Mô tả Công suất HP
R912005373 VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.4
R912005374 VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.75
R912005375 VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1.5
R912005376 VFC3610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2.2

Bảng mã Biến Tần Bosch Rexroth VFC 3610: 3P 400 VAC

Mô tả Công suất HP
R912005377 VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.5
R912005378 VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1
R912005379 VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2
R912005380 VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3
R912005381 VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 4
R912005382 VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 5
R912005095 VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 7.5
R912005096 VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 10
R912005097 VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 15
R912005098 VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 20
R912005383 VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 25
R912006277 VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 30

Bảng mã Biến Tần Bosch Rexroth VFC 5610: 3P 400 VAC

Mô tả Công suất HP Công suất Kw
3 Phase 380/400 VAC
R912005388 VFC5610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4
R912005389 VFC5610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75
R912005390 VFC5610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5
R912005391 VFC5610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2
R912005392 VFC5610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 4 3
R912005393 VFC5610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 5 4
R912005103 VFC5610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 7.5 5.5
R912005104 VFC5610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 10 7.5
R912005105 VFC5610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 15 11
R912005106 VFC5610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 20 15
R912005394 VFC5610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 25 18.5
R912005966 VFC5610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 30 22
R912005967 VFC5610-30K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 40 30
R912005968 VFC5610-37K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 50 37
R912005969 VFC5610-45K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 60 45
R912005970 VFC5610-55K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 75 55
R912005971 VFC5610-75K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 100 75
R912005972 VFC5610-90K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 125 90
R912007196 VFC5610-110K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 150 110
R912007197 VFC5610-132K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 180 132
R912007198 VFC5610-160K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 220 160
R912007686 VFC5610-185K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 250 185

 

Để được tư vấn và sửa chữa chi tiết cũng như cấp mới xin mời liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ANH QUÂN

Địa chỉ: Số 1A ngõ 1 Phan Đình Giót, P Phương Liệt, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62532575

Hotline: 0937750666 / 0988906030

Mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần