Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu phương pháp tính toán sức kéo của tàu điện chạy trên đường ray

Nghiên cứu phương pháp tính toán sức kéo của tàu điện chạy trên đường ray

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỨC KÉO CỦA TÀU ĐIỆN 
CHẠY TRÊN ĐƯỜNG RAY

REASEARCH METHODOLOGY OF CALCULATION TRACTION OF ELECTRIC TRAINS 
RUNNING ON RAILS

NCS. Trịnh Lương Miên. E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đại học tổng hợp giao thông đường sắt Mátxcơva (MIIT)
Phản biện 1. PGS.TS. LÊ HÙNG LÂN - Trường Đại học Giao thông Vận tải
Phản biện 2. PGS.TS. PHẠM ANH TUẤN - Viện Công nghệ vũ trụ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số 128 (7/2011)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay

Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Quảng cáo&Liên kết