Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ và điều khiển cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS

Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ và điều khiển cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS

Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ và điều khiển cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS
Researching and developing the monitoring, services and control system based on

GPS positioning technology and wireless network GSM/GPRS

Thái Quang Vinh, Chu Ngọc Liêm, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Anh Tuấn, Châu Văn Tú

Viện Công Nghệ Thông Tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhà A3, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Tăng Cường-Học viện Kỹ thuật Quân sự

Phản biện 2: GS. TS. Phạm Thị Ngọc Yến-Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt

Sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng hệ thống mạng internet cả về số lượng và chất lượng là tiền đề cho sự phát triển của các hệ thống và ứng dụng trên cơ sở mạng truyền thông. Bên cạnh đó, với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông không dây GSM/GPRS, công nghệ thu GPS, công nghệ nhúng và công nghệ bản đồ số, các ứng dụng cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí càng đi sâu vào các ứng dụng đời sống cũng như các ứng dụng trong sản xuất. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phát triển các ứng dụng giám sát và điều khiển từ xa trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS.

Chữ viết tắt

Abstract

The strong development in quality and quantity of internet network infrastructure is the prerequisite for the development of system and application based on the communicationi network. In addition, the explosion of wireless communication technologies GSM/GPRS, GPS, embedded and digital mapping technology, all of the application of service providfers based on GPS positioning are playing a important role in lives and manufacturing. this article presents the research findings about about application of mornitoring and remote control based on GPS positioning and wireless GSM/GPRS
1. Phần mở đầu

Các vấn đề kiểm soát thông tin liên quan vị trí là nhu cầu thực tiễn cho nhiều lĩnh vực trong xã hội, đặc biệt được phát triển mạnh mẽ nhờ sự phát triển của công nghệ GPS, hạ tầng mạng internet và mạng truyền thông không dây. Với sự trợ giúp của công nghệ bản đồ số, mọi di chuyển của các phương tiện di động có gắn hệ thống định vị vệ tinh, mọi thông tin liên quan đến chất lượng môi trường tại các vị trí cần quan sát và các dịch vụ tiện ích liên quan đến vị trí phục vụ tìm kiếm, tra cứu, hỏi đáp…đều có thể được đánh dấu, lưu trữ và giám sát trực tuyến. Một xu hướng thực tế đang diễn ra trong quá trình phát triển công nghệ viễn thông là phát triển mạng băng thông rộng không dây tốc độ cao, một kỹ thuật hiệu quả đảm bảo cho các dịch vụ tiện ích liên quan đến vị trí thực hiện trong thời gian thực. Hiện nay vấn đề này đã và đang được nghiên cứu phát triển thành các hệ thống cung cấp các dịch vụ đa phương tiện khác nhau dựa trên IP cho các đối tượng di động sử dụng các băng vô tuyến GSM.


 

Số 137 (5/2012)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay

Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Quảng cáo&Liên kết