Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu phát triển hệ Robot tự hành có gắn camera tự động tìm kiếm và bám mục tiêu di động

Nghiên cứu phát triển hệ Robot tự hành có gắn camera tự động tìm kiếm và bám mục tiêu di động

Nghiên cứu phát triển hệ Robot tự hành có gắn camera tự động tìm kiếm và bám mục tiêu di động

Research Deverlopment of Mobile Robot mounted Camera automatically Seaching and Tracking Moving Target

Ngô Mạnh Tiến

Viện Vật Lý, Viện KH&CN Việt Nam

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phan Xuân Minh

Đại học Bách khoa Hà Nội

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phản biện1: TS. Phạm Trung Dũng, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Phản biện2: TS. Phạm Minh Tuấn, Viện Cụng nghệ thông tin, Viện KH & CN Việt Nam

Số 133 (12/2011)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Quảng cáo&Liên kết