Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu Khoa học Mô hình hóa động lực học Quadrotor

Mô hình hóa động lực học Quadrotor

Mô hình hóa động lực học Quadrotor

Modeling of Quadrotor dynamics

 

Đào Văn Hiệp, Trần Xuân Diệu, Phùng Thế Kiên Trường HVKTQS

 

e-Mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Tân Tiến, Trường Đại học bách khoa Tp. HCM

Phản biện 2: PGS. TS. Phạm Ngọc Tiệp, Trường Đại học Hàng Hải, Hải Phòng.

Số 143 (11/2012)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Quảng cáo&Liên kết