Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu Khoa học Điều khiển bám tư thế vệ tinh với nhiều tham số bất định

Điều khiển bám tư thế vệ tinh với nhiều tham số bất định

Điều khiển bám tư thế vệ tinh với nhiều tham số bất định

"Satellite Attitude Tracking Control with Uncertain Parameters"

Cat T. Pham and Minhtuan Pham

Phạm Minh Tuấn

Trung tâm điều khiển và khai thác vệ tinh Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện KH&CNVN Hà Nội, Việt Nam

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phạm Thượng Cát

Phòng Công nghệ Tự động hoá Viện Công nghệ Thông tin, Viện KH&CNVN Hà Nội, Việt Nam

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phản biện 1: GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Viện KH và CN Việt Nam

Phản biện 2: PGS. TS. Phan Xuân Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt - Bài báo đề xuất một phương pháp điều khiển bám tư thế vệ tinh khi không biết rõ giá trị của ma trận mô men quán tính của vệ tinh và các mô men nhiễu tác động lên hệ động lực vệ tinh. Phương pháp đề xuất có sử dụng một mạng nơ ron nhân tạo với các trọng số học on-line để  tạo ra tín hiệu xấp xỉ tác động của các thành phần bất định và bảo đảm sai lệch bám luôn bị triệt tiêu khi có nhiễu tác động vào hệ thống.  Độ ổn định tiệm cận của hệ thống điều khiển sử dụng mạng nơ ron được chứng minh chặt chẽ về mặt toán học sử dụng lý thuyết ổn định Lyapunov.

Abstract: This paper proposes an approach for tracking control of the satellite attitude when the satellite's inertial moment matrix and the environmental torques affecting on the satellite are unknown. The proposed approach uses an artificial neural network (ANN) with online-learning weights to generate the estimate of the uncertain parameters while assuring that the tracking error is always nullified when noises affect on the system. The asymptotical stability of the control system using an ANN is strictly mathematically proven using the Lyapunov stability theorem.

Keywords: Aerospace, neural network control, learning algorithm.


I.    ĐẶT VẤN ĐỀ

Vệ tinh ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các ngành thông tin truyền thông, giám sát phòng chống thiên tai và an ninh quốc phòng. Việc điều chỉnh tư thế vệ tinh có tầm quan trọng đặc biệt trong suốt quá trình hoạt động của vệ tinh vì nó đảm bảo cho các thiết bị trên vệ tinh như camera quan sát, ăng ten thông tin vệ tinh, các tấm pin mặt trời thu năng lượng cho hoạt động của vệ tinh có hướng hoạt động chính xác trên quỹ đạo chuyển động liên tục của vệ tinh. Hệ động lực của vệ tinh là một hệ phi tuyến với nhiều tác động xuyên chéo, có nhiều tham số bất định như mô men quán tính, vị trí trọng tâm của vệ tinh. Ngoài ra có nhiều mô men nhiễu không biết chính  xác tác động lên vệ tinh như mô men nhiễu bức xạ mặt trời, mô men nhiễu khí quyển, mô men nhiễu từ trường vv… Để đơn giản trước đây các mô hình hệ động học và động lực học tư thế vệ tinh thường được tuyến tính hoá và các vòng điều khiển phản hồi tuyến tính như điều khiển PID, điều khiển tối ưu toàn phương LQR được áp dụng để ổn định tư thế vệ tinh [1][2][3]. Với sự phát triển của công nghệ vệ tinh các phương pháp điều khiển phi tuyến [4][5][6], điều khiển tự thích nghi [7][8][9][14] đã được nghiên cứu và áp dụng. Hiện nay các phương pháp điều khiển thông minh có sự tham gia của mạng nơ ron hệ mờ và thuật gen đang được chú ý vì nó cho khả năng tự học trong quá trình hoạt động của vệ tinh đảm bảo khắc phục được những ảnh hương của sự thay đổi của các thông số và nhiễu tác động lên vệ tinh [10][11][12][13].

Báo cáo này đề xuất một phương pháp điều khiển tư thế vệ tinh có tính bền vững và tự thích nghi cao sử dụng mạng nơ ron học on-line để bù các tác động của sự bất định và mô men nhiễu không biết trước trong hệ phương trình mô tả chuyển động của  tư thế vệ tinh. Bài báo gồm 4 phần. Sau phần mở đầu là phần mô tả mô hình của hệ điều khiển bám tư thế vệ tinh. Phần thứ 3 đề xuất phương pháp điều khiển bền vững sử dụng mạng nơ ron nhân tạo và chứng minh tính ổn định toàn cục của phương pháp. Phần cuối là phần kết luận.

II.    MÔ HÌNH TOÁN CỦA HỆ ĐIỀU KHIỂN BÁM TƯ THẾ VỆ TINH

Hệ phương trình động lực tư thế vệ tinh có dạng [3]:

Số 132 (11/2011)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Quảng cáo&Liên kết