Trang chủ Chuyên san Thông báo về Form viết bài cho “CHUYÊN SAN KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA” 2013

Thông báo về Form viết bài cho “CHUYÊN SAN KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA” 2013

Như Tạp chí Tự động hóa số tháng 4 -2013 đã có thông báo về việc ra mắt 2 cuốn “CHUYÊN SAN KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA” trong năm 2013, BBT Tạp chí gửi đến các tác giả Form mẫu viết bài cho Chuyên san. Mẫu được Download theo đường link dưới đây: Link Down mẫu

Lưu ý:

  1. Các tác giả sử dụng MS Office 2007 sử dụng template có tên "Journal.dotx", tác giả nào viết bằng MS Office 2003 sử dụng "Journal.dot".
  2. Các công thức phải được soạn thảo bằng phần mềm MathType với preference có tên "Journal.eqp".

 


Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Quảng cáo&Liên kết