Trang chủ Doanh nghiệp & sản phẩm Doanh nghiệp & sản phẩm CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG THÀNH TỰU CMCN 4.0 VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG THÀNH TỰU CMCN 4.0 VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã và đang có nhiều hoạt động đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt chú trọng ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh để nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành tổ máy, đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật và tăng năng suất lao động.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định 290/QĐ-EVN ngày 6/11/2018, về việc “Phê duyệt Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN”.Trong đó, đặt mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin cho mọi hoạt động từ sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nhằm mục đích đưa EVN thành Tập đoàn mạnh, phát triển bền vững, hiệu quả, có dịch vụ khách hàng tốt, phấn đấu trở thành Tập đoàn hàng đầu trong khu vực.

alt

Trung tâm điều hành CCR Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Thực hiện sự chỉ đạo của EVN và EVNGENCO1, trong thời gian qua Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã quyết liệt đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và những thành tựu của CMCN 4.0 vào sản xuất, kinh doanh,trong đó Công ty tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm như công tác quản lý điều hành, công tác bảo dưỡng và tối ưu vận hành các hệ thống thiết bị của nhà máy đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Cụ thể, Công ty đã đăng ký thực hiện nhiều đề tài ứng dụng vào sản xuất như: Giải pháp giám sát và phân tích độ rung của thiết bị; Giải pháp dùng mạng truyền thông không dây WiFi thay thế dây cáp trong hệ thống điều khiển máy đánh đống và máy phá đống; Nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi vận hành và tính toán hiệu suất nhà máy điện đốt than; Giám sát trực tuyến hệ thống cung cấp nguồn điều khiển 220VDC; Nghiên cứu ứng dụng điều khiển và giám sát Web Server cho hệ thống trạm Lắng và hồ Đồng Chùa; Giám sát trực tuyến khí hòa tan trong dầu cách điện (DGA online) cho máy biến áp; Giám sát tình trạng phóng điện cục bộ trong máy phát; Hệ thống phần mềm quản trị bảo trì CMMS; Lắp đặt hệ thống tối ưu quá trình cháy lò hơi OPTICOM ... Trong đó, một số đề tài Công ty đã được triển khai ứng dụng trong thực tế, một số đề tài khác Công ty dự kiến trình Tổng công ty xem xét cho phép tiến hành triển khai trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lí, điều hành hoạt động của nhà máy. Công ty đã ứng dụng hiệu quả nhiều phần mềm dùng chung của Tập đoàn như phần mềm quản trị nguồn lực ERP, phần mềm quản lí nhân sự HRMS & KPI, phần mềm quản lí kỹ thuật PMIS, phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS và phần mềm quản lí công văn công việc E-Office, đã giúp số hóa trên 90% các quy trình nghiệp vụ. Tỷ lệ phát hành văn bản điện tử, ký số trên môi trường điện tử tại đơn vị đạt trên 95%, góp phần rút ngắn thời gian xử lí văn bảnvà giảm chi phí quản lý trong công tác văn phòng.

Song song việc tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu và đưa các đề tài nghiên cứu vào ứng dụng vào thực tiễn trong sản xuất của nhà máy, Công ty đã có nhiều chính sách khuyến khích các cán bộ công nhân viên, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các sáng kiến và giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng cao vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng năm Công ty đều có các giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác nghiên cứu và ứng dụng KHCN và thành tựu CMCN 4.0 vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng hợp tác, học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu CMCN 4.0 với các đơn vị, nhà máy trong và ngoài Tổng công ty…Công ty đãcử các nhóm chuyên gia tham gia chương trình hợp tác nghiên cứu, xây dựng các đề tài, đề án có khả năng áp dụng trong thực tiễn sản xuất giữa Tổng công ty và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ứng dụngcác thành tựu của CMCN 4.0 vào sản xuất kinh doanh đã được Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn hết sức quan tâm và đầu tư trong thời gian qua. Đến nayđã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, góp phần rất lớn trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, giảm chi phí sữa chữa bảo dưỡng thiết bị, chi phí quản lí điều hành, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua và đã tạo được tiền để phát huy tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo./.

(Nguyễn Trung Kiên – Phòng Kỹ thuật)

TC TĐNN


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết