Trang chủ Biến tần Các hãng biến tần tại Việt Nam Biến tần Delixi, Bảng mã biến tần delixi hướng dẫn cài đặt biến tần delixi

Biến tần Delixi, Bảng mã biến tần delixi hướng dẫn cài đặt biến tần delixi

Ứng dụng của DELIXI E102 CDI-E102G022T4

Chủ yếu áp dụng cho các tình huống không có điện năng thấp với yêu cầu về đầu vào / đầu ra.
Máy cắt, máy khắc, máy dệt, máy làm thủy tinh, máy nhuộm, máy cuốn sách, dây chuyền sản xuất tự động và máy thực phẩm

THÔNG SỐ CƠ BẢN BIẾN TẦN DELIXI E102
Cài Đặt Thông số cơ bản:
- P5.0.19 = 19 Reset về mặc định nhà máy
- P0.0.02 = 0 Chức năng V/f
- P0.0.03 = 1 Chọn RUN/STOP từ terminal; P0.0.03 = 0: Keypad (RUN / STOP)
- P0.0.04 = 03 Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở ngoài kênh VF1; P0.0.04 = 00:
Bằng bàn phím(△/▽); P0.0.04 = 02: Bằng biến trở trên bàn phím
- P0.0.06 = 00 Thay đổi chiều quay, P0.0.06 = 0 quay thuận, P0.0.06 = 01 quay nghịch
- P0.0.07 = 50.00 Hz Tần số Max, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor.
- P0.0.08 = 50.00 Hz Tần số chặn trên.
- P0.0.11 = … Giây Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số max).
- P0.0.12 = … Giây Thời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số max về 0Hz).
- P2.0.01 = 1 Chức năng DI2: Chạy thuận
- P2.0.02 = 2 Chức năng DI3: Chạy nghịch
Cài Đặt Thông Số Motor (xem trên nhãn motor):
- P0.0.14 = … KW Công suất định mức của motor.
- P0.0.15 = … Hz Tần số định mức của motor.
- P0.0.16 = … V Điện áp định mức của motor.
- P0.0.17 = … A Cường độ dòng điện định mức của motor.
- P0.0.18 = … RPM Tốc độ định mức của motor.

Bảng mã biến tần Delixi E102

Bảng mã biến tần Công suất motor Dòng vào Dòng ra
(kW) (A) (A)
CDI-E102G0R75T4B 0.75 3.4 2.3
CDI-E102G1R5T4B 1.5 5 3.7
CDI-E102G2R2T4B 2.2 5.8 5.1
CDI-E102G3R7T4B 3.7 10.5 9
CDI-E102G5R5/P7R5T4B 5.5/7.5 15.5/20.5 13/17
CDI-E102G7R5/P011T4B 7.5/11 20.5/26 17/25
CDI-E102G011/P015T4BL 15-Nov 26/35 25/32
CDI-E102G015/P018.5T4BL 15/18.5 35/38.5 32/37
CDI-E102G018.5/P022T4 18.5/22 38.5/46.5 37/45
CDI-E102G022/P030T4 22/30 46.5/62 45/60
CDI-E102G030/P037T4 30/37 62/76 60/75
CDI-E102G037/P045T4 37/45 76/92 75/90
CDI-E102G045/P055T4 45/55 92/113 90/110
CDI-E102G055/P075T4 55/75 113/157 110/152
CDI-E102G075/P093T4 75/93 157/180 152/176
CDI-E102G093/P110T4 93/110 180/214 176/210
CDI-E102G110/P132T4 110/132 214/256 210/253
CDI-E102G132/P160T4 132/160 256/305 253/300
CDI-E102G160/P185T4 160/185 305/344 300/340
CDI-E102G185/P200T4 182/200 344/383 340/380
CDI-E102G200/P220T4L 200/220 383/425 380/420
CDI-E102G220T4L 220 425 420
CDI-E102P250T4L 250 484 480
CDI-E102G250/P280T4L 250/280 484/543 480/540
CDI-E102G280/P315T4L 280/315 543/605 540/600
CDI-E102G315/P355T4L 315/355 605/714 600/680
CDI-E102G355/P375T4L 355/375 683/714 680/710
CDI-E102G375T4L 375 714 710
CDI-E102P400T4L 400 753 750
CDI-E102G400T4L 400 753 750
CDI-E102P500T4L 500 934 930
CDI-E102G500T4L 500 934 930
CDI-E102G630T4L 630 1206 1200

Newer news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần