Trang chủ Sự kiện VCCA 2013 Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa - Hội nghị VCCA 2013

Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa - Hội nghị VCCA 2013


Liên hệ
Bảo trợ thông tin
Đơn vị tài trợ

  

Tiếp theo thành công của Hội nghị VCCA-2011 tại Hà nội, năm nay là Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2013  được Hội Tự động hoá Việt Nam phối hợp với Đại học Đà Nẵng, Chương trình Nghiên cứu khoa học quốc gia Cơ khí-Tự động hóa KC-03 và Sở khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức.

Thời gian tổ chức Hội nghị: 22-23/11/2013

Địa điểm tổ chức Hội nghị: Đại Học Đà Nẵng

41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tiêu chí Hội nghị: 

Điều khiển  và Tự động hóa cho sự phát triển khu vực miền Trung

Mục tiêu hội nghị:
 • Thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa cho khu vực miền Trung.

 • Xây dựng một diễn đàn trao đổi hợp tác khoa học công nghệ cho cộng đồng các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khoa học điều khiển và công nghệ tự động hoá

 • Tạo điều kiện giới thiệu những sản phẩm nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Cơ quan bảo trợ:

 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Công Thương

 • Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Cơ quan đồng tổ chức:

 • Hội Tự động hóa Việt nam

 • Đại học  Đà Nẵng

 • Chương trình Nghiên cứu khoa học quốc gia Cơ khí-Tự động hóa

 • Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng

CÁC MỐC THỜI GIAN:

Thời gian nhận bài:  01/06/ - 20/08/2013

Thông báo chấp nhận bài: 05/10/ - 10/10/2013

Nộp bài hoàn thiện: 20/10/ - 30/10/2013

Đăng ký tham dự Hội nghị:  01/11/ - 23/11/2013

Hội Nghị: 22-23/11/2013

 

Mới cập nhật

Quảng cáo&Liên kết