Trang chủ Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện Thông báo phát hành chuyên san số 20

Thông báo phát hành chuyên san số 20

Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa số 20 (tháng 12/2017) với tổng cộng 14 bài báo khoa học đã được phát hành. Độc giả có nhu cầu mua chuyên san có thể gửi email cung cấp địa chỉ và số lượng mua tại email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc liên hệ trực tiếp với VP Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Phòng 401, Tòa nhà công nghệ cao, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Tạp chí giới thiệu danh sách các bài viết trên chuyên san như dưới đây.

 Bài: Điều khiển dự báo phi tập trung hệ phi tuyến dựa trên mô hình LPV

Decentralized Model Predictive Control of Nonlinear Systems Using LPV Model

Tác giả: Phạm Văn Hùng, Hoàng Minh Sơn

Tóm tắt: Bài báo đề xuất một phương pháp điều khiển dự báo phi tập trung cho hệ phi tuyến gồm nhiều quá trình con có tương tác với nhau. Mỗi hệ con được miêu tả bởi một mô hình LPV nội suy từ các mô hình tuyến tính tại các điểm làm việc. Hệ thống điều khiển đề xuất gồm nhiều bộ điều khiển dự báo cục bộ có sử dụng thông tin dự báo từ các bộ điều khiển khác để tính toán tín hiệu điều khiển bằng cách xem các tương tác như là nhiễu. Tính ổn định ISS của các hệ con và toàn hệ thống cũng được đề cập và các kết quả được kiểm chứng qua mô phỏng trên hệ nồi hơi - tuabin.

Abstract: A method of decentralized model predictive control (DMPC) of a nonlinear system consisting of interconnected subsystems is proposed in the paper. Each local subsystem is described by a linear parameter varying (LPV) model obtained by interpolating the linearization modes at various working-points. The proposed control system consists of local model predictive controllers (MPCs) using the predictive information from other predictive controllers to calculate the control laws with considering the effect of interconnections as perturbation term. Further, the input-to-state stability (ISS) property of the subsystems and the whole system is considered and the results are verified by simulation on the boiler-turbine system.

Bài: Ứng dụng bộ điều khiển trượt tựa H2 cho ổ từ chủ động 4 cực để giảm ảnh hưởng của các thông số bất định

An Application ofH2-based Sliding Mode Control for 4-Pole Active Magnetic Bearing to Reduce Influence of Uncertainties and Disturbance

Tác giả: Nguyễn Huy Phương

Tóm tắt: Ổ từ là một dạng ổ đỡ sử dụng lực từ trường để nâng vật chuyển động quay. Ổ từ thường được cấu tạo từ các nam châm điện, các bộ khuếch đại công suất, bộ điều khiển và các cảm biến. Do lực hấp dẫn có đặc điểm là không ổn định và bảo toàn nên để đảm bảo ổn định được vị trí rotor trong khe hở thì mạch vòng điều khiển kín là cần thiết. Nhờ các ưu điểm như cho đáp ứng nhanh, đặc tính quá độ tốt và tính ổn định khi tham số thay đổi, điều khiển trượt là một trong các phương pháp phù hợp cho hệ điều khiển ổ từ chủ động. Bài báo này giới thiệu việc ứng dụng bộ điều khiển trượt tựa H2 cho hệ điều khiển ổ từ chủ động 4 cực như là giải pháp nâng cao đáp ứng cũng như giảm ảnh hưởng của nhiễu và tính bất định thông số ổ từ được gây ra do hiện tượng lệch tâm, hiệu ứng hồi chuyển và ảnh hưởng xen kênh. Sau phần giới thiệu tóm tắt về cấu trúc cơ bản và mô hình toán học của ổ từ chủ động 4 cực, bài báo tập trung vào phân tích quá trình thiết kế bộ điều khiển trượt tựa H2 cho ổ từ chủ động 4 cực. Để kiểm chứng khả năng ứng dụng của phương pháp đã được đề xuất, hệ mô phỏng điều khiển ổ từ chủ động 4 cực được xây dựng dựa trên Matlab/Simulink. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng các ổ từ có thể làm việc ổn định trong nhiều trường hợp khác nhau.

Abstract: A magnetic bearing is a bearing that supports a moving body using magnetic levitation. It consists of an electromagnet, a set of power amplifiers, a controller, and gap sensors. Because attractive force is unstable and conservative, so feedback control is required to guarantee the position of the rotor within the gap. Sliding mode control is one of the favor methods for the control of active magnetic bearing because of its simple structure, fast response, good transient performance, as well as robustness with regard to parameter deviations. The paper introduces an application of a H2-based sliding mode control for 4-pole active magnetic bearing system to reduce influence of uncertainties and disturbance caused by the gyrosopic effect, mass imbalance. After the introduction of basic structure and mathematical model of the 4-pole active magnetic bearing, the paper focus on analyzing and designing the H2-based sliding mode control. Finally, a simulation of the 4-pole active magnetic bearing based on Matlab/Simulink is developed in order to confirm the proposed control method. The simulated results show that the magnetic bearing can work stably under various system conditions.

Bài: Áp dụng phương pháp điều chế NLM cho bộ biến đổi đa mức cấu trúc module MMC

An Application of NLM Method for a Modular Multilevel Converter

Tác giả: Phạm Việt Phương, Trần Hùng Cường

Tóm tắt: Bộ biến đổi đa mức cấu trúc module MMC [13] có nhiều ưu điểm nổi bận so với các bộ nghịch lưu truyền thống như: (i) có khả năng mở rộng để làm việc với các mức điện áp và công suất khác nhau; (ii) tạo ra bất kỳ mức điện áp mong muốn với chất lượng sóng hài tốt; (iii) sử dụng duy nhất một nguồn điện áp một chiều ở đầu vào; (iv) không sử dụng máy biến áp. Bài báo này sẽ đề cập đến việc áp dụng phương pháp điều chế NLM (Nearest – Level – Modulation) và thuật toán cân bằng năng lượng cho bộ biến đổi đa mức cấu trúc module công suất 20 MW với số lượng module thành phần ở mỗi pha là 20 và điện áp một chiều đầu vào là 20 kV. Áp dụng phương pháp điều chế NLM và thuật toán cân bằng năng lượng đã giảm được đáng kể tổn hao đóng cắt của bộ biến đổi và tạo ra được dạng điện áp đầu ra ở phía xoay chiều của bộ biến đổi với chỉ số tổng méo điều hòa thấp.

Abstract: A Modular Multilevel Converter (MMC) [13] has some advantages in comparison with convertional multilevel converters such as: (i) scalable to different power and voltage levels; (ii) expandable to any number of voltage steps with low total harmonic distortion; (iii) only one dc bus voltage is required at the input side; (iv) transformerless power circuit topology. The paper deals with the application of the Nearest – Level – Modulation (NLM) method and energy balancing algorithm for a 20 MW modular multilevel converter with 20 submodules in each phase with the dc voltage of 20 kV. Applying the Nearest – Level – Modulation method and energy balancing algorithm has significantly reduced the switching frequency and produced an ac voltage with very low harmonic distortion at the AC side of the converter.

Bài: Implementation of Active Disturbance Rejection Control in Programmable Logic Controller

Kiểm nghiệm bộ điều khiển loại bỏ nhiễu chủ động sử dụng bộ điều khiển logic khả trình

Tác giả: Đỗ Trọng Hiếu, Lê Đức Anh

Abstract: Active Disturbance Rejection Control (ADRC) has recently been interested in as an alternative to traditional PID controller because of its simple tuning, fast response and robustness against process parameter variations. In the paper, an implemetation of ADRC in Programmable Logic Controller is presented. Simulations and experimental results show good performance of the closed-loop system in presence of significant unknown disturbances and modeling errors. These results also demonstrate the potential for implementing ADRC in industrial process.

Tóm tắt: Nhờ các ưu điểm như dễ chỉnh định, cho đáp ứng nhanh và tính bền vững khi tham số quá trình thay đổi, bộ điều khiển loại bỏ nhiễu chủ động đang được quan tâm nghiên cứu để thay thế cho bộ điều khiển PID truyền thống. Bài báo này đề cập việc lập trình bộ điều khiển loại bỏ nhiễu chủ động trên thiết bị logic khả trình. Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy đáp ứng tốt của hệ thống ngay cả trong trường hợp xuất hiện nhiễu quá trình và sai lệch về mô hình. Những kết quả này cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng điều khiển ADRC trong các quá trình công nghiệp.

Bài: Study the Offshore Access System: Control System Design

Nghiên cứu hệ thống ổn định tiếp cận cầu cảng: Thiết kế hệ thống điều khiển

Tác giả: Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Vũ, Hoàng Quang Chính, Nguyễn Đình Quân

Abstract: The paper discusses the control design problem for an offshore access system (OAS) which consists of a balancing bridge attaching to the mobile platform of a Ghough-Stewart parallel robot which is fixed on a ship floor. The system is expected to keep the bridge platform at stable position and orientation while compensating for fully six degrees of freedom (DOF) motion of the ship on the sea. Three control schemes are proposed to control the stabilization system that are built based on the system kinematic and dynamic models. MSC Adams and MATLAB/Simulink softwares are used to create the system dynamic model and setup simulation cases. The results show that the presented approaches could atttain good responses in term of position and orientation errors and control forces.

Tóm tắt: Bài báo này bàn về bài toán thiết kế hệ thống điều khiển cho hệ thống ổn định tiếp cận cầu cảng, một kết cấu hình thành từ một cầu nối cân bằng gắn trên bục chuyển động của một robot song song Gough-Stewart có đế được gắn cố định trên sàn tàu. Hệ thống hoạt động nhằm giữ cho cầu nối ở vị trí cân bằng tuyệt đối dưới ảnh hưởng của sóng biển tạo ra chuyển động 6 bậc tự do cho sàn tàu. Ba cấu trúc điều khiển được đề xuất có nguyên lý dựa trên các mô hình động học và động lực học của hệ thống. Các ví dụ mô phỏng được xây dựng trên phần mềm MSC Adams và MATLAB/Simulink cho thấy các phương pháp thiết kế có thể cho đáp ứng tốt về sai lệch vị trí cũng như định hướng và lực điều khiển của cơ cấu chấp hành.

Bài: Điều khiển thành phần đối xứng trong hệ thống điện năng mặt trời dưới điều kiện sụt áp lưới

Symmetrical Component Control for Grid Connection of Solar Power System under Unbalanced Voltage Sag

Tác giả: Nguyễn Văn Bình

Tóm tắt: Đối với các hệ thống phát điện năng lượng mặt trời, việc điều khiển kết nối, đưa năng lượng lên lưới điện đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định hệ thống và đảm bảo chất lượng lưới điện. Trong điều kiện lưới điện có sự cố (sụt áp, mất pha), hệ thống điều khiển cần đảm bảo duy trì kết nối với lưới điện nhằm duy trì điện năng trên lưới phân phối. Điều này đóng vài trò thiết yếu đối với các khu vực có tỉ lệ điện năng từ mặt trời lớn. Bài báo này đưa ra một phương pháp điều khiển hệ thống điện năng mặt trời trong điều kiện lưới bị sụt áp dựa trên phương pháp phân tích hệ ba pha thành các thành phần đối xứng và xây dựng bộ điều khiển riêng cho từng thành phần. Cách tính toán tham số điều khiển và kết quả mô phỏng được trình bày nhằm kiểm chứng tính chất và hiệu quả của phương pháp.

Abstract: For renewable energy systems, especially solar power, controlling the connection of power to the grid plays a very important role in ensuring system stability and quality of the grid. In the case of power grid failure (voltage drop, phase loss), especially in areas with high solar power rate, the control mechanism should maintain the connection in order to remain the energy on the distribution grid. The paper presents a method of controlling solar power systems in a depressed grid condition based on the symmetrical component separation and constructing two controllers for positive and negative sequence, respectively. Controller parameter determination is presented and selected simulation results are demonstrated to validate the proposed method.

Bài: Điều khiển bộ chỉnh lưu tích cực sử dụng mạch lọc LCL trong điều kiện lưới điện không cân bằng

A Control Strategy for an Active Rectifier Using LCL Filter in Unbalance of Voltage Grid

Tác giả: Vũ Hoàng Phương, Hoàng Thành Nam, Trần Trọng Minh, Nguyễn Huy Phương

Tóm tắt: Bài báo này đưa ra cấu trúc điều khiển cho bộ chỉnh lưu tích cực có khả năng ổn định điện áp mạch một chiều trung gian trong các điều kiện điện áp lưới không không cân bằng. Tham số bộ điều chỉnh dòng điện được thiết kế trên miền tần số có tính đến đặc điểm mô hình toán học của mạch lọc LCL và trễ hệ thống điều khiển để nâng cao chất lượng điều khiển và ổn định hệ thống. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab, kết quả thực nghiệm trên thiết bị HIL 402 của hãng Typhoon đã minh chứng khả năng của phương pháp điều khiển được đề xuất trong trường hợp điện áp lưới biến động.

Abstract: Active rectifiers are widely employed in three-phase electric drives or renewable energy resource systems because of bidirectional power flow and higher DC voltages compared to diode rectifiers. This paper proposes a novel method to determine the parameters for the current controller in active rectifier systems using a LCL filter. The parameters of controllers are designed in frequency domain and the full model of the LCL filter and time delay in control system are taken into account to improve the control quality and system stability. The simulation results in MATLAB and experimental simulation results in the hardware-in-the-loop Typhoon HIL 402 device validate the capability of the proposed control in different fluctuating conditions of grid voltage.

Bài: Bộ điều chỉnh kiểu cộng hưởng cho bộ biến đổi phía tải trong hệ điều áp tích cực

PR Controllers for Series Converters in Active Voltage Conditioner

Tác giả: Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Đình Ngọc, Trần Trọng Minh, Nguyễn Quang Địch

Tóm tắt: Biến động lồi, lõm điện áp ngắn hạn xuất hiện với tần suất cao trong hệ thống cung cấp điện, và sự cố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến những tải nhạy cảm trong hoạt động sản xuất công nghiệp hoặc thiết bị thông tin liên lạc. Bài báo này đưa ra chiến lược điều khiển cho bộ biến đổi sử dụng ba mạch cầu H ghép chung DC trong hệ điều áp liên tục bằng cách sử dụng các bộ điều chỉnh kiểu cộng hưởng, chiến lược điều khiển cho phép khắc phục sự cố lồi/lõm điện áp ngắn hạn trong các trường hợp: lõm điện áp một pha hoặc hai pha tới 55%, lõm điện áp ba pha tới 70%, lồi điện áp ba pha 110%, thời gian tác động nhỏ hơn 1 lần chu kỳ điện áp lưới. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab, kết quả thực nghiệm trên thiết bị HIL 402 của hãng Typhoon đã minh chứng khả năng của phương pháp điều khiển được đề xuất.

Abstract: Variable temporary voltage swells and sags appear with high frequency in electric power systems, and they significantly affect sensitive loads such as industrial manufacturing or communication devices. This paper presents a control strategy with proportional-resonant controllers for three full-bridge voltage source converters with a common DC-link to create a dynamic voltage restorer. The control strategy permits the system to overcome the temporary voltage swells and sags in certain circumstances: single-phase or double-phase voltage sags up to 55%, three-phase voltage sags up to 70%, and voltage swells up to 110% in a duration less than one grid-voltage cycle. The simulation results carried out in MATLAB/Simulink and experimental results deployed in Typhoon HIL 402 device demonstrate the ability of the proposed control method.

Bài: Adaptive Super-twisting Second-order Sliding Mode for Attitude Control of Quadcopter UAVs

Điều khiển cao độ của thiết bị bay không người lái dạng quadcopter dùng chế độ trượt bậc hai siêu xoắn

Tác giả: Hoàng Văn Trường, Phạm Quang Hiếu

Abstract: This work addresses the modelling and control aspects for quadcopter or drone unmanned aerial vehicles (UAVs). First, the mathematical model of the drone is derived by identifying significant parameters and the negligible ones are treated as disturbances. The control design begins with the switching surface selection, then, an Adaptive Super Twisting Sliding Mode (ASTSM) Control algorithm is applied to adjust attitudes of the quadcopter under harsh conditions such as nonlinear, strong coupling, high uncertainties and disturbances. Simulation results show that the proposed controller can achieve robust operation with disturbance rejection, parametric variation adaptation as well as chattering attenuation. Comparisons with some commonly used and advanced controllers in a quadcopter model show advantages of the proposed control scheme.

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến mô hình và vấn đề điều khiển thiết bị bay hoặc máy bay không người lái. Trước tiên mô hình toán học của UAV được xây dựng dựa vào việc nhận dạng các thông số quan trọng và nhiễu. Bộ điều khiển được thiết kế trên cơ sở lựa chọn mặt trượt và áp dụng thuật toán điều khiển chế độ trượt siêu xoắn thích nghi để điều khiển trạng thái của UAV trong điều kiện khắc nghiệt như tính phi tuyến, bất định và nhiễu. Kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển đề xuất có thể hoạt động bền vững với sự loại bỏ nhiễu, thích nghi với sự thay đổi tham số, cũng như sự suy giảm "Chattering". Các so sánh với một số bộ điều khiển thông dụng và hiện đại khẳng định ưu điểm của thuật toán điều khiển đề xuất.

Bài: Phân tích sóng hài dòng điện kéo trong hệ thống cung cấp điện tàu điện ngầm

Analysis of Harmonic Traction Current in the Metro Power Supply System

Tác giả: Đặng Việt Phúc, Nguyễn Thanh Hải, Shevlyugin Maxim Valerievich

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu sóng hài dòng điện kéo trong hệ thống cung cấp điện tàu điện ngầm Mát-xcơ-va. Mô hình mô phỏng hệ thống cung cấp điện kéo sử dụng các bộ chỉnh lưu 12-xung và đoàn tàu loại toa tàu 81-740/741 sử dụng động cơ không đồng bộ được xây dựng trên phần mềm Matlab. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm được đưa ra để đánh giá độ nhiễu sóng hài của dòng điện kéo. Kết quả thu được là đồ thị phụ thuộc của sóng hài dòng điện ứng với các tần số nghiên cứu theo hàm thời gian. Dữ liệu phân tích phổ dòng điện được so sánh với giá trị cho phép của trị số hiệu dụng sóng hài để đánh giá hiện tượng nhiễu điện từ ảnh hưởng lên các thiết bị của hệ thống tín hiệu và hệ thống điều khiển chạy tàu tự động ATO-ATP. Xử lý thống kê kết quả thu được và so sánh với dữ liệu trong quá trình đo thực nghiệm. Kết quả mô phỏng phù hợp với kết quả đo thực nghiệm.

Abstract: The harmonics of traction current in the power supply system of Moscow underground is studied. Simulation model of traction power supply system with 12-pulse rectifiers and electrical rolling stock type 81-740/741 with induction motors is worked out in Matlab software environment. The results of simulation and experiment on evaluation of harmonic interference of traction current are given. Dependencies of harmonic currents of studied frequencies in function of time were obtained. The data of spectral analysis were compared with permitted level of harmonic root mean square amplitudes for evaluation of the electromagnetic disturbances on devices of signaling and automatic train control systems ATO-ATP. The statistical processing of received results and comparison with the data of experimental measurements was conducted. The simulation results were correlated to experimental measurements.

Bài: Mô hình hóa động cơ tuyến tính dạng ống có xét đến hiệu ứng đầu cuối và vấn đề điều khiển

Modeling of Polysolenoid Linear Motors with End Effect and its Control Problems

Tác giả: Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Phùng Quang, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Thanh Bình

Tóm tắt: Động cơ tuyến tính đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMLSM) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp bởi các tính chất như cung cấp trực tiếp chuyển động thẳng, mật độ công suất cao, bền bỉ và chính xác. Hiện ứng đầu cuối (end effect) là hiện tượng đặc trưng có ở động cơ tuyến tính khác với động cơ quay do cấu tạo hình học đặc thù với kết cấu mạch từ hở. Hiệu ứng đầu cuối được hiểu là sự phân biệt giữa các khu vực đầu và cuối với các điểm nằm giữa về diễn biến điện từ gây ảnh hưởng đến từ thông và lực do động cơ tuyến tính sinh ra. Hầu hết các phương pháp điều khiển cho động cơ quay đều được áp dụng khá tốt vào động cơ tuyến tính nhưng đa phần đều bỏ qua hiệu ứng đầu cuối. Bài báo này tập trung mô hình hóa động cơ tuyến tính nam châm vĩnh cửu dạng Polysolenoid có xét đến hiệu ứng đầu cuối trên cơ sở mạch từ tương đương (MEC). Xa hơn nữa, tác giả cũng đề xuất mô hình biểu diễn dưới dạng hệ phương trình vi phân thường (ODEs) nhằm phục vụ mục tiêu điều khiển. Trong mô hình này ảnh hưởng của hiệu ứng đầu cuối được thể hiện qua sự thay đổi các giá trị điện cảm trong động cơ phụ thuộc vào vị trí của phần thứ cấp. Cuối cùng, các phương pháp thiết kế điều khiển tiềm năng sử dụng mô hình mới thu được, cũng đã được các tác giả đề cập đến.

Abstract: Nowadays, the permanent magnet linear synchronous motor is widely used in industrial applications because of their high force density, robustness, and accuracy. End effect is a phenomenon in linear motors. Because of their geometrical structure, flux density in the entrance and middle are different. Most control methods for rotating motors have been applied to linear motors, but in general the end effect has not been taken into account. In the paper, we focus on modeling the permanent magnet polysolenoid linear synchronous machine with end effect, based on magnetic equivalent circuit. Furthermore, authors suggest a model described by ordinary differential equations to design control. In this model, the influences of end effect are expressed by the variation of motor inductances in dependence of the position of secondary part. Finally, different control design methods based on the new model were discussed by the authors.

Bài: Ứng dụng cây quyết định để xây dựng mô hình phối hợp nâng cao chất lượng nhận dạng tín hiệu điện tim

Integration Model using Decision Tree for ECG Signals Recognition Improvement

Tác giả: Phạm Văn Nam, Trần Hoài Linh, Nguyễn Thị Lan Hương

Tóm tắt: Nội dung chính của Bài báo này là đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng (độ chính xác) nhận dạng tín hiệu điện tim ECG (ElectroCardioGraphy), dựa trên việc sử dụng cây quyết định nhị phân (Binary Decision Tree) để phối hợp nhiều mô hình nhận dạng đơn là các mạng nơ-rôn kinh điển MLP (Multi Layer Perceptron), mạng nơ-ron logic mờ TSK (Takaga-Sugeno-Kang), máy vectơ hỗ trợ SVM (Support Vector Machines) và rừng ngẫu nhiên RF (Random Forest). Sử dụng các hàm cơ sở Hermite (Hermite Basis Functions) để khai triển phức bộ QRS và hai đặc tính về thời gian là khoảng cách giữa hai đỉnh R liên tiếp (R-R), giá trị trung bình của 10 khoảng cách R-R cuối cùng. Các thuật toán đã được triển khai thử nghiệm trên các bộ mẫu số liệu kinh điển của quốc tế CSDLMIT-BIH (Massachusetts Institute of Technology, Boston’s Beth Israel Hospital) và CSDL MGH từ trang Web http://physionet.org.

Abstract: The paper presents a solution to improve the accuracy of arrhythmia recognition based on the integration of multiple classifiers using the binary decision tree. The solution uses as the single classifiers the classical MLP, neuro-fuzzy TSK network, SVM and RF. The Hermite basis functions were used to generate the feature vectors together with 2 time-based features: the last R-R period and the average of last 10 R-R periods. The proposed solution was tested with ECG signals taken from 2 databases MIT-BIH and MGH available at http://physionet.org.

Bài: Giải thuật triệt tiêu điện áp common mode cho bộ biến đổi ma trận gián tiếp với ngõ ra kép

Algorithm for ReducingCommon Mode Voltage ofIndirect Matrix Converter Fed Open-end Winding Load

Tác giả: Nguyễn Chấn Việt, Phan Quốc Dũng, Lê An Nhuận, Nguyễn Đình Tuyên

Tóm tắt: Bài báo trình bày về cấu trúc của bộ biến đổi ma trận ngõ ra kép (indirect matrix converter, IMC), phương pháp vector không gian (space vector pulse width modulation, SVPWM) được phân tích để áp dụng cho bộ biến đổi. Cấu hình của bộ IMC gồm 6 khóa hai chiều và 12 khóa một chiều có thể biến đổi năng lượng trực tiếp từ nguồn điện để cấp cho tải mà không cần đến khâu lưu trữ năng lượng trung gian. Điểm đặc biệt của bộ biến đổi IMC là khả năng tạo ra ít sóng hài lên nguồn khi hoạt động nhờ vậy không cần các bộ lọc cồng kềnh. Điều đó giúp cho giải pháp sử dụng IMC sẽ nhỏ gọn, đơn giản hơn các giải pháp truyền thống. Ý tưởng chính của bài bào là đưa ra một phương pháp điều chế SVPWM mới giúp làm giảm điện áp common mode (CMV) sinh ra trong quá trình đóng cắt của bộ IMC. Phương pháp điều chế SVPWM sẽ tuần tự được trình bày để áp dụng cho tầng chỉnh lưu và tầng nghịch lưu. Cuối cùng, kết quả mô phỏng và thực nghiệm sẽ được trình bày để chứng minh tính hiệu quả của phương pháp điều chế mới.

Abstract: In the paper, the structure of IMC is presented and the SVPWM is analyzed to apply for this converter. The IMCs strong point is directly connecting a load to a three-phase power source using six bidirect switches and twelve unbidirect switches without using any intermediate energy storage element. IMC stands out with low input harmonic, while compact design. The main study idea is combining between an IMC and a dual two-level inverter for an open-end winding load to enhance the converter output quality as well as kept the IMCs advantage. The SVPWM is sequentially analyzed for rectifier and inverter stage to generate the switching signals for the converter. Finally, experiment resultsare shown to demonstrate the reality of topology.

Bài: Nghiên cứu điều chế độ rộng xung cho nghịch lưu ba pha ba bậc kiểu T trong điều kiện sự cố

The Carrier-based Pulse Width Modulation for Three-phase T-Type Neutral-Point-Clamp Inverter under Fault Conditions

Tác giả: Nguyễn Đình Tuyên, Nguyễn Duy Tường, Trần Thanh Vũ

Tóm tắt: Bài báo trình bày kỹ thuật điều chế độ rộng xung cho nghịch lưu ba pha ba bậc kiểu T (T-NPC) trong điều kiện sự cố. Phương pháp đề xuất cách tính các tỉ số đóng của các khóa công suất để bù lại sự mất cân bằng điện áp, mà nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng điện áp này do dòng điện chạy qua tụ. Phương pháp đề nghị trong bài báo này rất đơn giản, dễ thực hiện, chỉ sử dụng một sóng mong để tạo ra các xung điều khiển. Do đó tránh được các tính toán phức tạp như: xác định vị trí sector, tính toán thời gian cho các vector tích cực và vector không như trong phương pháp vector không gian. Các kết quả thực nghiệm được trình bày trong bài báo nhằm chứng minh tính đúng đắn của phân tích lý thuyết.

Abstract: A carrier-based pulse width modulation (CBPWM) is proposed for three-phase T-Type neutral-point-clamped (T-NPC) inverter under fault conditions in the paper. The proposed method calculates the appropriate duty cycles of the power switches to compensate the unbalanced dc-link voltage that might be caused by circulation of one output phase current through the split capacitor bank. The proposed CBPWM is simply implemented, requires only one triangular carrier wave for generating the gating without complex calculation such as: sector identification, dwelling time of active and zero vectors calculation. Experimental results are illustrated to demonstrate the theory and to validate the feasibility of the proposed carrier-based PWM method.

Chú thích:

  1. Tên chính của bài viết” là tên ghi ở dòng trên cùng khi in. Đây là tên của bài viết bằng tiếng Việt.
  2. Tên phụ của bài viết” được ghi bằng tiếng Anh, ngay dưới tên chính bằng tiếng Việt.
  3. Nếu bài viết trực tiếp bằng tiếng Anh, sẽ có tên chính bằng tiếng Anh, còn tên phụ viết bằng tiếng Việt.

Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo


 

logost new




 


 



Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết