Trang chủ Thế giới cảm biến Thế giới cảm biến Cảm biến pH/ORP kỹ thuật số và nền tảng phần mềm PC

Cảm biến pH/ORP kỹ thuật số và nền tảng phần mềm PC

Đây là dòng sản phẩm nền tảng phần mềm SENCOM của Yokogawa dùng để đo pH và ORP bằng kỹ thuật số.

SENCOM platform có 1 modun SENCOM, cảm biến FU20F pH/ORP SENCOM, 1 cáp SENCOM và phần mềm PC SENCOM SPS24. Việc lắp đặt modun SENCOM trong FLXA21 transmitter sẽ đem đến khả năng xử lí tín hiệu số mạnh mẽ cần làm việc cùng với cảm biến SENCOM thế hệ mới.

FU20F pH/ORP SENCOM là một cảm biến đa năng phù hợp với nhiều ứng dụng. FU20F có thể lưu trữ dữ liệu số và có thể được hiệu chỉnh sử dụng phần mềm PC SENCOm SPS24 SENCOM hoặc FLXA21. Với các sản phẩm SENCOM platform này, khách hàng có thể giảm được yêu cầu bảo dưỡng cần được thực hiện tại hiện trường, do đó nâng cao được hiệu quả đồng thời giảm được chi phí.

Cảm biến FU20F pH/ORP SENCOM có khả năng xử lí các tín hiệu số quá trình và lưu thông tin số, bao gồm cả dữ liệu hiệu chỉnh. Sử dụng cả phần mềm SPS24 PC hoặc 1 transmitter FLXA21, nó có thể thực hiện hiệu chỉnh offline các cảm biến này trong một phòng thí nghiệm, nơi điều kiện làm việc là tối ưu. Với phần mềm SPS24, nó có khả năng hiệu chỉnh đồng thời tới 4 cảm biến SENCOM, rút ngắn đáng kể thời gian hiệu chỉnh.

Phần mềm SPS24 chứa cơ sở dữ liệu tích hợp có khả năng lưu dữ liệu lên tới 100 cảm biến SENCOM. Điều này cho phép bảo dưỡng chẩn đoán, cho phép nhân viên dịch vụ xác định khi nào cần bảo dưỡng hoặc thay thế.

Theo (www. yokogawa.com)

Số 154 (11/2013)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Nhà tài trợ


Liên kết & Quảng cáo

 
 

 
 


 Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết