Trang chủ Sinh viên & Tuổi trẻ Sinh viên & Tuổi trẻ ĐH Thái Nguyên nằm trong top 8 trường đại học của Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics

ĐH Thái Nguyên nằm trong top 8 trường đại học của Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics

Mới đây, Webometrics (webometrics.info) cho công bố Bảng xếp hạng kỳ tháng 07/2015 cho hơn 25.000 Viện/trường đại học trên thế giới, theo đó Việt Nam có 122 Viện/trường trong tổng số hơn 412 Viện/trường lọt vào danh sách này. Đại học Thái Nguyên đã lọt vào Top 8 trường đại học của Việt Nam theo xếp hạng của Webometric.

alt

Webometrics là hệ thống uy tín trên thê giới đánh giá website của các Viện/ Trường Đại học dựa trên chính Website của trường đó. Tuy nhiên, đây không phải là bảng xếp hạng đánh giá thông thường về website của các trường Đại học, mà đang tiếp cận đến chỉ báo toàn diện hơn ở mức độ hoạt động toàn cầu của các trường Đại học (university global performance), gồm cả hai yếu tố: Mức độ số hoá và Xuất bản quốc tế.

alt

Phương pháp xếp hạng các trường đại học dựa trên độ đo Webometrics đã thể hiện được nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp xếp hạng theo phương thức truyền thống bằng cách điều tra, sử dụng bảng hỏi… và ngày càng được thừa nhận một cách rộng rãi. Xếp hạng Webometric dựa vào 4 chỉ số (độ đo) để xếp hạng: Số lượng các trang web xuất hiện dưới cùng một tên miền (domain) , theo công cụ tìm kiếm của Google sau khi đã loại bỏ file pdf; số các đường dẫn từ bên ngoài liên kết đến các kết nối bên trong trên một tên miền được xác định dựa trên 2 công cụ: Majestic và ahrefs; số lượng các loại file Microsoft Word (doc), Adobe Acrobat (pdf), Microsoft Powerpoint (ppt), Adobe PostScript (ps) được xác định dựa trên máy tìm kiếm Google; các công bố nghiên cứu trên mạng: số lượng các bài báo khoa học, cùng các trích dẫn trên một tên miền trường thông qua dữ liệu của Scimago từ năm 2009 - 2013.

Hiện nay, để hướng tới sự hoàn thiện hơn, chuẩn xác hơn trong việc đánh giá độ uy tín của các đơn vị, Webometrics cũng đã tiến hành thay đổi trọng số các chỉ số đánh giá theo hướng chú trọng hơn rất nhiều mức độ số hóa và xuất bản quốc tế, hướng tới mức độ hoạt động toàn cầu của các trường đại học.

Xếp hạng Webometrics không chỉ dựa vào quy mô, số lần truy cập hay hình thức thiết kế trang web mà tập trung thúc đẩy công bố điện tử các kết quả nghiên cứu, tài liệu và thông tin khoa học; đồng thời đánh giá chất lượng tổng thể các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học được thể hiện trên website, đặc biệt là kết quả nghiên cứu và số lượng công bố trong cơ sở dữ liệu Scopus.

Để tìm hiểu thêm về phương pháp thu thập và phân tích số liệu của Webometrics, xin tham khảo tài liệu từ tranghttp://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam

Theo bảng xếp hạng của Webomatrics cho hơn 25.000 Viện/trường đại học trên thế giới, Việt Nam có 122 viện/trường trong tổng số hơn 412 viện/trường lọt vào danh sách này, trong đó Đại học Thái Nguyên đứng thứ 7 trong các trường đại học của Việt Nam.

Để có được kết quả trên, xin giới thiệu tóm tắt về Đại học Thái Nguyên (Thai Nguyen University – TNU)

alt

Đại học Thái Nguyên là một trong 05 Đại học của Việt Nam thực hiện theo mô hình Đại học hai cấp, được giao trọng trách là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn. Đồng thời, Đại học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Hiện nay Đại học Thái Nguyên có trên 4.400 cán bộ viên chức với trên 2.800 cán bộ giảng dạy, trong đó có 110 GS và PGS; 454 tiến sĩ..

Hai mươi năm qua, với vai trò là Đại học trọng điểm quốc gia có vị trí quan trọng ở khu vực phía Bắc, Đại học Thái Nguyên chủ yếu tập trung phát triển các ngành nghề đào tạo các bậc học từ Đại học trở lên. Hiện, Đại học Thái Nguyên đang đào tạo 109 ngành với 169 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học; 47 chuyên ngành thạc sĩ với 48 chương trình đào tạo, 30 chuyên ngành tiến sĩ (trong đó 12 chuyên ngành đào tạo theo Đề án 911 của Chính phủ - đào tạo 20.000 tiến sĩ từ nay đến năm 2020) thuộc nhiều lĩnh vực khoa học: tự nhiên, xã hội, nhân văn, nông, lâm nghiệp, kinh tế, quản trị quản lí, y học, kỹ thuật và công nghệ... ở 07 cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Để dần nâng cao thứ hạng của mình trên Webnometrics, trong chiến lược phát triển giai đoạn 2010 - 2020 của mình, Đại học Thái Nguyên đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể nhằm nâng dần thứ hạng của Đại học Thái Nguyên trong bảng xếp hạng của Webometrics.

Từ năm 2012 đến nay, sau mỗi lần đánh giá xếp hạng, Đại học Thái Nguyên đều có bước phát triển đáng kể.

Mặc dù xếp hạng Webometrics chưa phản ánh đầy đủ như bảng xếp hạng QS, tuy nhiên với việc đổi mới cách đánh giá của Webometrics thì kết quả xếp hạng này cũng rất quan trọng. Việc đứng thứ 7 trong các trường đại học của Việt Nam thể hiện một bước tiến mới của Đại học Thái nguyên trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

PGS. TS Nguyễn Hữu Công

Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Nhà tài trợ


Liên kết & Quảng cáo

 
 

 
 


 Sửa biến tần

Mới cập nhật

Quảng cáo&Liên kết