Trang chủ Nghiên cứu Khoa học

Nghiên cứu Khoa học

Điều khiển bám tư thế vệ tinh với nhiều tham số bất định

Điều khiển bám tư thế vệ tinh với nhiều tham số bất định
Điều khiển bám tư thế vệ tinh với nhiều tham số bất định

"Satellite Attitude Tracking Control with Uncertain Parameters"

Cat T. Pham and Minhtuan Pham
 

Tính toán dòng điện xoáy và từ trường trong các vùng dẫn của cáp cao áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn miền con

Tính toán dòng điện xoáy và từ trường trong các vùng dẫn của cáp cao áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn miền con TÍNH TOÁN DÒNG ĐIỆN XOÁY VÀ TỪ TRƯỜNG TRONG CÁC VÙNG DẪN CỦA CÁP CAO ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN MIỀN CON Subproblem Finite...

Mô phỏng quá trình tự động thu thập dữ liệu và áp dụng kỹ thuật Moore-Penrose cho việc tái tạo ảnh siêu âm cắt lớp.

Mô phỏng quá trình tự động thu thập dữ liệu và áp dụng kỹ thuật Moore-Penrose cho việc tái tạo ảnh siêu âm cắt lớp.Mô phỏng quá trình tự động thu thập dữ liệu và áp dụng kỹ thuật Moore-Penrose cho việc tái tạo ảnh siêu âm cắt lớp. Simulating the a...

Điều khiển tư thế vệ tinh qua bánh đà bằng kỹ thuật sliding mode

Điều khiển tư thế vệ tinh qua bánh đà bằng kỹ thuật sliding mode Điều khiển tư thế vệ tinh qua bánh đà bằng kỹ thuật sliding mode Sliding mode control for satellite attitude by momentum wheels Trung-Kien Dao,...

Nghiên cứu phương pháp tính toán sức kéo của tàu điện chạy trên đường ray

Nghiên cứu phương pháp tính toán sức kéo của tàu điện  chạy trên đường rayNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỨC KÉO CỦA TÀU ĐIỆN  CHẠY TRÊN ĐƯỜNG RAY REASEARCH METHODOLOGY OF CALCULATION TRACTION OF ELECTRIC TRAINS  RU...

Phát triển một mẫu robot dưới nước phục vụ quốc phòng và nghiên cứu biển

Phát triển một mẫu robot dưới nước phục vụ quốc phòng và nghiên cứu biển Tóm tắt Báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu ban đầu về thiết kế, chế tạo robot thám hiểm dưới nước phục vụ...

Điều khiển robot với mạng nơron RBF có hệ số học được tối ưu bằng giải thuật di truyền

Điều khiển robot với mạng nơron RBF có hệ số học được tối ưu bằng giải thuật di truyềnTóm tắt: Gần đây, mạng hàm bán kính cơ sở (RBF) được sử dụng khá rộng rãi khi sử dụng mạng nơron làm bộ điều khiển cho các đ...

Mô hình hoá và điều khiển tối ưu tư thế vệ tinh nhỏ dùng ba thanh từ lực Mô hình hoá và điều khiển tối ưu tư thế vệ tinh nhỏ dùng ba thanh từ lực

Mô hình hoá và điều khiển tối ưu tư thế vệ tinh nhỏ dùng ba thanh từ lực Mô hình hoá và điều khiển tối ưu tư thế vệ tinh nhỏ dùng ba thanh từ lực Tóm tắt: Báo cáo trình bày phương pháp mô hình hóa và đề xuất phương pháp điều khiển tối ưu tư thế vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo th...

Loại trừ tác động của sóng biển trên hệ thống dẫn đường cho tàu thủy

Loại trừ tác động của sóng biển trên hệ thống dẫn đường cho tàu thủyGiới thiệu: Việt Nam là nước có bờ biển dài và những dịch vụ hàng hải, đánh cá đang phát triển và còn rất nhiều tiềm năng. Nhữ...
Trang 2 trong tổng số 2

Nhà tài trợ


Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 


 Sửa biến tần

Mới cập nhật

Quảng cáo&Liên kết