Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu Khoa học Tính toán dòng điện xoáy và từ trường trong các vùng dẫn của cáp cao áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn miền con

Tính toán dòng điện xoáy và từ trường trong các vùng dẫn của cáp cao áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn miền con

TÍNH TOÁN DÒNG ĐIỆN XOÁY VÀ TỪ TRƯỜNG TRONG CÁC VÙNG DẪN CỦA CÁP CAO ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN MIỀN CON

Subproblem Finite Element Method for Computing Eddy Current and Magnetic Fields on Conducting Regions for High Voltage Cables

Số 131 (10/2011)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ


Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

logost new
 


 Sửa biến tần

Mới cập nhật

Quảng cáo&Liên kết