Trang chủ Doanh nghiệp & sản phẩm Doanh nghiệp & sản phẩm Đầu tư cho KHCN: Lập nhiều quỹ - Doanh nghiệp vẫn khát vốn

Đầu tư cho KHCN: Lập nhiều quỹ - Doanh nghiệp vẫn khát vốn

Trong những năm qua, Chính phủ đang rất nỗ lực thúc đẩy năng lực của doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển, nâng cao giá trị cạnh tranh cho hàng hóa nội địa. Để đạt được mục tiêu trên, đã có rất nhiều chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH và CN), một trong số đó là việc thành lập Quỹ Phát triển KHCN. Nhưng thực tế cho thấy, hiện nay doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư cho KHCN vẫn chiếm tỷ lệ cao do khó tiếp cận với nguồn vốn từ Quỹ hoặc nếu tiếp cận được cũng rất khó khăn trong việc sử dụng.

 Đầu tư cho doanh nghiệp phát triển KHCN là điều kiện tiên quyết để nâng cao giá trị cạnh tranh cho hàng hóa nội địa

Hiện nay, Bộ KH và CN đang tiếp tục triển khai các cơ chế về chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH và CN, việc này đã được quy định trong Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó có các nội dung quan trọng như: khuyến khích doanh nghiệp thành lập các loại Quỹ phát triển KH và CN để thực hiện nghiên cứu. Các loại Quỹ nàybao gồm cả Quỹ phát triển KH và CN của các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, Nhà nước cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thành lập Quỹ phát triển KH và CN, quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực KH và CN.

Cùng với đó, Bộ đang tăng cường khai thác các nguồn vốn từ hợp tác quốc tế cho phát triển KH và CN; ưu tiên nguồn vốn ODA đầu tư phát triển tiềm lực KH và CN, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm quốc gia, như: các tổ chức nghiên cứu và phát triển trọng điểm, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các khu công nghệ cao.

Mặc dù đã có nhiều cơ chế được đưa ra, nhưng trái với thực tế, phần lớn doanh nghiệp của Việt Nam muốn đầu tư cho KHCN vẫn ở trong tình trạng thiếu vốn. Vấn đề nằm ở chỗ không phải bản thân Quỹ thành lập không có hiệu quả mà điều đáng nói nằm ở cơ chế thực hiện. Nói về vấn đề này, ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN cho biết: “Mặc dù đã đưa ra được những cơ chế mới cho doanh nghiệp nhưng đổi lại Bộ lại chưa thật sự quan tâm đến đầu tư cho cải tiến hay áp dụng KH và CN vào thực tế sản xuất. Hơn nữa, các quy định về việc sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp còn chưa hợp lý, cản trở doanh nghiệp sử dụng Quỹ để thực hiện các hoạt động KH và CN”.

Hai nguyên nhân quan trọng khác đặt ra rào cản về vốn đối với doanh nghiệp cũng được ông Đích nhắc đến, trong đó thứ nhất là do cơ chế triển khai giữa các cơ quan tài chính, tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp của nước ta vẫn còn thiếu sự thống nhất. Trong khi chủ trương là khuyến khích doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN thì cơ quan thuế vẫn coi tiền trích lập từ Quỹ là tiền ngân sách. Điều này khiến doanh nghiệp khó thực hiện, không sử dụng được Quỹ. Thứ hai là kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp phát triển KHCN chủ yếu là từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí này tương đối eo hẹp nên số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển rất hạn chế. Trong khi đó, việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng gặp nhiều khó khăn bởi thủ tục rườm rà và điều kiện để được vay rất cao.

Để tăng nguồn lực thực hiện hoạt động KH và CN, đồng thời khắc phục những điểm bất cập hiện nay, Bộ KH và CN, trọng tâm là Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN. Cùng với đó, Bộ cũng kiến nghị xây dựng Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính, đảm bảo sự nhất quán trong chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH và CN.

Ông Trần Xuân Đích cho rằng: “Về phía doanh nghiệp, đối với những doanh nghiệp hàng năm vẫn thực hiện đầy đủ việc trích ngân sách đóng góp cho các Quỹ phát triển KHCN mà chưa có nhu cầu dùng hoặc chưa đủ mức để sử dụng thì vẫn tiếp tục đóng góp cho Quỹ của các tỉnh hoặc của các Bộ. Sau này, khi DN có nhu cầu đổi mới công nghệ thì có thể đề nghị Quỹ đó hỗ trợ trở lại. Với tinh thần đó, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ nhiều hơn cái mà họ đã đóng góp, bởi sự điều tiết của các Quỹ Nhà nước sẽ giúp Doanh nghiệp có nguồn vốn lớn để phát triển sản xuất và đóng góp ngược trở lại nhiều hơn”.

Ông Đích cũng cho biết thêm, việc quan trọng cần làm trong thời gian tới là Bộ sẽ sớm có cơ chế cho phép các doanh nghiệp, liên kết với nhau trong một lĩnh vực như công nghệ thông tin; tự động hóa, cơ khí chế tạo… để bổ sung tính đa dạng và gắn kết, thống nhất về mục tiêu chung trong các hoạt động KH và CN, tạo điều kiện dễ dàng cho việc nâng quy mô hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này. Sự tăng cường phối hợp hoạt động giữa các loại quỹ là cần thiết, vì thế Bộ sẽ thực hiện khắc phục hạn chế của mỗi loại quỹ cả về quy mô nguồn vốn; tính chất và phạm vi hoạt động...”.

Thu Trang


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo


 
 
 

logost new
 


 Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết