Trang chủ Công nghệ & Ứng dụng Công nghệ & Ứng dụng Xây dựng trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực hiện đại: Bước đi chiến lược phát triển lưới điện thông minh

Xây dựng trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực hiện đại: Bước đi chiến lược phát triển lưới điện thông minh

Đặt vấn đề
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam (Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 8-11-2012). Ngay sau đó Bộ công thương đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển Lưới điện thông minh (Quyết định số 350/QĐ-BCT ngày 17-1-2013). Theo thông báo số 79/TB-VPCP ngày 24-2-2014, Tập đoàn điện lực (EVN) có nhiệm vụ hoàn thiện Đề án tổng thể phát triển lưới điện Thông minh với các nội dung và lộ trình triển khai rất cụ thể, để trình Bộ công thương phê duyệt.

Hiện nay EVN đang thực hiện Chương trình nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện gồm: [1] Kết nối SCADA các nhà máy điện (NMĐ), trạm biến áp (TBA); [2] Thực hiên các dự án xây dựng nâng cấp hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm điều độ quốc gia (A0) và các dự án SCADA/DMS tại các tổng công ty điện lực miền Nam, Tổng Công ty điện lực Hà Nội, Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án miniSCADA tại Tổng công ty điện lực miền Trung; [3] Quy hoạch mạng viễn thông dùng riêng của EVN với lộ trình đến năm 2020 cho hệ thống SCADA, điều khiển bảo vệ, điều khiển từ xa các NMĐ và TBA; [4] Hệ thống đo đếm và thu thập dữ liệu từ xa các NMĐ, TBA và các điểm đo ranh giới giữa các tổng công ty điện lực, nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường bán buôn điện Việt Nam; [5] Thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI, SAIFI, MAIFI) trong toàn EVN; [6] Xây dựng và triển khai các dự án tăng cường ổn định và nâng cao hiệu quả vận hành; [7] Xây dựng các trung tâm điều khiển xa và các trạm biến áp không người trực tại các Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các tổng công ty điện lực sau khi hoàn thành các dự án thí điểm. Bên cạnh việc thực hiện các Chương trình thí điểm, thử nghiệm, Bộ công thương sẽ xây dựng văn bản quy phạm kỹ thuật và quy định kỹ thuật như: Sửa đổi Quy định hệ thống điện truyền tải trong đó bổ sung quy định đấu nối các nguồn năng lượng tái tạo và yêu cầu kỹ thuật của TTĐK, xây dựng và ban hành Quy định kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA/EMS/DMS, nghiên cứu và xây dựng Quy định kỹ thuật xây dựng TBA không người trực; Quy định kỹ thuật hệ thống tự động hóa, điều khiển từ xa trạm biến áp; Quy định về thu thập, xử lý và quản lý số liệu đo đếm.  

Trong kế hoạch công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam (LĐTM) đã xác định rõ hàng loạt nhiệm vụ của EVN trong đó có: Hoàn thiện, trình Bộ Công thương và Ban Chỉ đạo đề án tổng thể phát triển LĐTM trong quý II/2016, đồng thời lập kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Đề án được phê duyệt; Hoàn thiện Quy hoạch đường truyền và hạ tầng công nghệ thông tin dùng riêng cho hệ thống SCADA, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống điện, điều khiển đóng cắt từ xa các NMĐ và TBA; Chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực đánh giá kết quả thí điểm, xây dựng kế hoạch vận hành chính thức các TTĐK và TBA không người trực theo một mô hình thống nhất, báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 (2012-2016) và kế hoạch triển khai trong các giai đoạn tiếp theo đúng lộ trình phát triển LĐTM tại Việt Nam.

Với tinh thần sẵn sàng đồng hành với Bộ Công thương nói chung và EVN nói riêng, Hội Tự động hóa Việt Nam mong muốn đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp, hỗ trợ phát triển LĐTM và tìm kiếm công nghệ, phối hợp cung cấp thông tin cho Bộ Công thương và Ban Chỉ đạo về các kết quả khoa học trong nước và kinh nghiệm triển khai trên thế giới liên quan phục vụ cho sự nghiệp phát triển LĐTM của đất nước ta.   

Trong bài này chúng tôi đề cập đến khả năng ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ Tự động hóa, Truyền thông công nghiệp, Internet vạn vật và Điện toán đám mây vào việc xây dựng các hệ thống điều khiển xa hiện đại và trạm biến áp không người trực có độ tin cậy cao.

I. VAI TRÒ, TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC.

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng được xác định là nhiệm vụ trọng yếu có vai trò cực kỳ quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển tăng trường kinh tế. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, các khu đô thị hiện đại, khu du lịch, hạ tầng giao thông đòi hỏi không ngừng đầu tư mới và cải tạo các TBA và phát triển mạng lưới truyền tải và phân phối điện rộng khắp. Hiện EVN có khoảng trên dưới 600 TBA ở các cấp điện áp từ 110-500kV và con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. Trước đây, chức năng điều khiển từ xa, giám sát các TBA chỉ giới hạn ở khả năng thao tác đơn giản như đóng cắt máy, còn lại các thao tác vận hành khác đều thực hiện thủ công trên thiết bị. Nghĩa là thiết bị không đồng bộ, không có hệ thống tích hợp thông tin và xử lý cảnh báo chung đặt ra sự cần thiết phải kịp thời nâng cao năng lực vận hành bằng các hệ thống điều khiển tích hợp máy tính, nâng cao năng lực của các vận hành viên về chuyên môn và nghiệp vụ, kỹ năng thao tác xử lý trên máy tính, giảm chi phí vận hành. Trước đây, ở mỗi TBA lớn (500 KV, 220 KV và 110 KV) việc giám sát vận hành đều do con người đảm nhận thực hiện thao tác tại chỗ theo mệnh lệnh điều độ từ xa. Mô hình vận hành này đã và đang bộc lộ nhiều bất cập và kém hiệu quả. Giải pháp hiệu quả trong lộ trình phát triển LĐTM là đưa các TBA vào một hoặc nhiều Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) để dễ dàng theo dõi, quản lý vận hành, phân tích dữ liệu, chuẩn đoán sự cố, hỏng hóc, điều độ công xuất lưới điện truyền tải, phân phối hạn chế lỗi thao tác do con người gây ra. Các TBA được thiết kế theo mô hình mới không có người điều hành viên trực vận hành tại trạm, còn TTĐKX sẽ đóng vai trò như một trung tâm điều khiển tích hợp các TBA. Bước đi đột phát trong lộ trình phát triển LĐTM chính là việc xây dựng các TTĐKX cho các TBA 110KV, tiếp đến sẽ xây dựng và hoàn thiện các TTĐKX để vận hành toàn bộ lưới điện truyền tải từ 110KV đến 500KV bao gồm cả TBA và lưới truyền tải, hình thành liên kết giữa các TTĐKX với nhau và giữa TTĐKX với trung tâm điều độ khu vực như điều độ của EVNNPT, các tổng công ty điện lực và điều độ miền, quốc gia (A1,A2,A3).

Công tác chủ trì các dự án xây dựng TTĐKTX hiện nay được EVN phân cấp cho các Tổng công ty điện lực như Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tổng Công ty Điện lực miền Nam, đang gặp những khó khăn về nguồn lực khoa học công nghệ, kinh nghiệm thiết kế xây dựng giải pháp thống nhất và năng lực triển khai cụ thể trong thực tế. Nhiệm vụ chung của các Tổng công ty điện lực là thực hiện các kết nối SCADA tất cả các TBA, NMĐ thuộc phạm vi quản lý bằng hệ thống mạng viễn thông dùng riêng sử dụng công nghệ cáp quang phù hợp với định hướng của EVN, hoàn thiện hệ thống đo đếm và thu thập dữ liệu các TBA cấp điện từ 110KV trở lên thuộc phạm vi quản lý và của khách hàng, nhanh chóng tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện thí điểm và đưa vào vận hành chính thức các TTĐKX. Các TTĐKX cần mở rộng khả năng giám sát điều khiển xa đối với các thiết bị lưới điện như dao cắt dưới tải LBS và thiết bị bảo vệ đóng lập lại trong khu vực liên quan, cần thiết phải thống kê các chủng loại thiết bị để thống nhất giải pháp kỹ thuật và phương án triển khai, xem xét áp dụng giải pháp kết nối mạng riêng ảo (VPN) trên nền truyền thông không dây như 3G/LTE, PLC hay WiMAX như ở nước phát triển, vì việc phát triển hệ thống cáp quang dùng riêng đến các vị trí thiết bị lưới rất tốn kém và không hiệu quả vì số lượng tín hiệu đo lường, bảo vệ và điều khiển không nhiều.

Hiện tại cần cải tạo và nâng cấp hệ thống SCADA Điện lực Hà Nội thành TTĐKX hiện đại, đưa vào vận hành chính thức TTĐKX đặt tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hồ Chí Minh, hoàn thiện miniSCADA thuộc phạm vi quản lý của Công ty Điện lực Tân Thuận và Thủ Thiêm, triển khai đầu tư các TTĐKX khu vực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Sơn La, Vĩnh Phúc, mở rộng dự án SCADA tại Kon Tum và Đăk Lăk thành TTĐKX, đầu tư xây dựng TTĐKX tại Bình Định, Đằ Nẵng, Quảng Bình, Phú Yên, Đắc Nông, tổng kết đánh giá kết quả thí điểm TTĐKX tại tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh, triển khai các dự án Năng lượng mặt trời nối lưới Côn Đảo và tự động hóa lưới điện phân phối của các huyện đảo: Phú Quý, Phú Quốc, Côn Đảo.  

Trạm biến áp không người trực đóng vai trò là các điểm kết nối cơ sở đến các trung tâm điều khiển xa. Trạm biến áp không người trực được trang bị các thiết bị điều khiển và bảo vệ có tính tự động hóa cao như hệ thống điều khiển máy tính tự chuẩn đoán, khả năng thao tác đóng mở thiết bị một ngăn lộ hoặc toàn trạm trên một lệnh duy nhất, các hệ thống giám sát hình ảnh và giám sát an ninh liên tục, hệ thống kiểm soát ra vào chống đột nhập, báo cháy tự động, hệ thống quan sát nhiệt cho các thiết bị, giám sát ắc qui dự phòng, cảm biến ngập nước, cảm biến môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, điều khiển HVAC và đóng mở chiếu sáng tự dùng. Cần nâng cấp, hoàn thiện và tích hợp mức cao các tín hiệu chuẩn đoán thiết bị phục vụ bảo dưỡng chặn trước và các hệ thống tự động điều khiển giám sát cơ sở hạ tầng phụ trợ của TBA về TTĐKX. Các trạm biến áp không người trực và các trung tâm điều khiển xa hình thành một hệ thống vận hành hệ thống điện tập trung và thống nhất.

II. TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA
1. Tiêu chí xây dựng TTĐKX

Việc xây dựng trung tâm điều khiển xa phụ thuộc vào các yếu tố như: vị trí địa lý, khả năng và năng lực quản lý của một trung tâm, khoảng cách truyền dữ liệu, số lượng các trạm biến áp kết nối đến trung tâm theo khoảng cách địa lý, số lượng kết nối các thiết bị quản lý lưới điện. Việc xây dựng trung tâm phải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tin cậy, tối ưu về kinh tế - kỹ thuật.

Về vị trí địa lý: Trung tâm điều khiển xa nên có vị trí trung tâm đối với các trạm biến áp không người trực kết nối đến trung tâm này.

Về khả năng và năng lực quản lý của trung tâm: một trung tâm phải có khả năng kết nối đến các trạm theo khu vực, tuỳ thuộc số trạm biến áp không người trực mà trang bị các thiết bị phần cứng và phần mềm với năng lực tính toán, dung lượng bộ nhớ và cấu hình dự phòng phù hợp đảm bảo yêu cầu vận hành an toàn, liên tục và tin cậy của hệ thống. Thông thường, một Trung tâm điều khiển xa có thể điều khiển được từ 10 đến 20 trạm biến áp tương ứng với việc quản trị khoảng 5.000 đến 6000 tag thời thực.

Về khoảng cách địa lý và khoảng cách truyền dữ liệu: do việc kết nối từ các trạm đến trung tâm thông qua đường truyền thông tin quang hữu tuyến, do đó khoảng cách cũng là một yếu tố quyết định, thông thường cự ly trung bình cho một tuyến thông tin quang không vượt quá 100km. Thông thường, ứng với một trung tâm điều khiển xa cần có một đội kỹ thuật bảo dưỡng bảo trì và xử lý sự cố đi kèm, việc phân theo vùng địa lý làm khoảng cách và thời gian tiếp cận và xử lý kỹ thuật từ trung tâm đến trạm nhanh hơn. Việc xây dựng trung tâm điều khiển xa và các trạm biến áp không người trực theo tiêu chí về khoảng cách địa lý cũng đáp ứng các yêu cầu khác như sửa chữa, khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề về an ninh cho các trạm biến áp không người trực.

Về kinh tế - kỹ thuật: một trung tâm điều khiển xa với cấu hình phù hợp cho từ 10 đến 20 trạm sẽ kinh tế hơn so với việc tập trung quá nhiều trạm vào một trung tâm chính khoảng 40 đến 50 trạm xét về cấu hình thiết bị phần cứng và phần mềm, khả năng quản lý và xử lý của các điều hành viên và đội ngũ kỹ thuật vận hành bảo trì của một trung tâm. Ở hai khu vực như TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cần thiết phải quản trị số lượng lớn các TBA trong một TTĐKX thì việc lựa chọn giải pháp phần mềm điều khiển mô đun hóa để phân tải xử lý thông tin theo thời gian thực là vô cùng cần thiết, cho dù có sử dụng máy tính mạnh cỡ nào thì năng lực tính toán của chúng vẫn bị hạn chế.

Về tầm nhìn khoa học công nghệ: Phải có cách tiếp cận hiện đại và thống nhất ngay từ giai đoạn thiết kế quan niệm các TTĐKX, kết nối hoàn hảo trong không gian 3 chiều: theo vùng hoạt động (quá trình, trường, trạm, vận hành, doanh nghiệp, thị trường); miền nhiệm vụ (khách hàng, nguồn phân tán, phân phối, truyền tải, phát điện) và lớp ứng dụng (lớp thiết bị, lớp truyền thông, lớp thông tin, lớp chức năng, lớp kinh doanh) cho phép khả năng tích hợp điện toán đám mây công cộng hoặc điện toán đám mây dùng riêng của EVN, tạo ra các kho dữ liệu (Data Warehouse) phục vụ phân tích tổng hợp dữ liệu theo thời thực thành thông tin hữu ích để ra quyết định vận hành, tích hợp với hệ thống Business Intelligence, MES, ERP. Đưa vào sử dụng giao thức mạnh không phụ thuộc vào hệ điều hành cụ thể như OPC UA được phát triển như một nền tảng thống nhất tương tác hợp chuẩn theo xu hướng Industry 4.0 trên thế giới (Sử dụng thiết kế không gian địa chỉ OPC UA có thể chuyển hóa thống nhất các giao thức CIM trong quản trị truyền tải và phân phối năng lượng, PLCopen để giúp lập trình theo khối chức năng, IEC 61850 hỗ trợ xử đồng thời mô hình dữ liệu và hàm). Các TTĐKX vừa phải được thiết kế đáp ứng các chuẩn mực về an ninh mạng mức cao, vừa phải mở để kết nối với trạm giám sát client từ xa và cán bộ vận hành xử lý sự cố qua thiết bị thông tin cầm tay, kết nối với hạ tầng thông tin thị trường điện và các nhà vận hành quốc tế trong việc mua bán điện xuyên quốc gia.

2. Cấu trúc trung tâm điều khiển xa
Các chức năng phân phối và truyền tải điện thông minh được thực hiện phân cấp tại trung tâm điều khiển bởi môt số phân hệ phân loại theo các ứng dụng như SCADA, DMS, EMS, AMR, NIS, GIS.

- Quản trị vận hành: Nhiệm vụ điển hình của các cán bộ vận hành TTĐKX gồm cán bộ quản trị SCADA, cán bộ an ninh thông tin SCADA, quản trị hệ thống SCADA, nhân viên vận hành SCADA, kỹ sư phát triển SCADA, công nhân bảo dưỡng, người dùng xa, quản trị an ninh mạng có thể tập trung tại EVN. Sự phân công nhiệm vụ phải được xác định tường minh theo chức năng hệ thống.

- Hoạt động và chất lượng hệ thống: Đi kèm theo các hoạt động chính là quản trị các TBA không người trực và lưới điện, hệ thống SCADA tại TTĐKX còn phục vụ cung cấp nguồn các dữ liệu vận hành cần thiết cho công tác quản trị hiệu quả kinh doanh điện. Chất lượng hệ thống SCADA được xác định bởi độ sẵn sàng hoạt động, khả năng bảo tri nóng, thời gian đáp ứng, an ninh và khả năng mở rộng. Độ sẵn sàng cao của hệ thống SCADA và năng lực vận hành liên tục là yếu tố sống còn, chúng chỉ được đảm bảo khi ta sử dụng phần cứng và phần mềm có độ tin cậy cao với cấu hình dự phòng nóng. Hệ thống phải có khả năng vận hành trong hai trạng thái bình thường và sự cố. và có chức năng đặt mức can thiệp hệ thống để giới hạn quyền truy cập cho các nhóm vận hành khác nhau. Sửa chữa bảo trì và bảo dưỡng hệ thống bao gồm sửa chữa phần cứng và phần mềm sử dụng công cụ chuẩn đoán lỗi, cập nhật phiên bản mới, kiểm tra bảo dưỡng chặn trước. Lắp đặt thêm thiết bị và bổ sung thêm chức năng phải được tính toán từ khâu thiết kế được xem là yếu tố quan trọng giảm thiểu dừng máy khi mở rộng hệ thống.

- Các chức năng vận hành chính của TTĐKX hiện đại bao gồm:
Thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát:
Đây là lớp thấp nhất trong hệ thống trung tâm sẽ làm nhiệm vụ giao tiếp trực tiếp với các RTU, các hệ thống tự động hóa trạm - Substation Automation System (SAS), các Trung tâm điều độ khác. Lớp này cũng làm nhiệm vụ theo dõi tình trạng kênh truyền, quản lý các thông số của quá trình truyền nhận, đưa ra cảnh báo về quá trình giao tiếp với trạm. Lớp này thông qua các hệ thống viễn thông sẽ gửi/nhận dữ liệu đến/từ các đầu cuối thông qua các protocol được chuẩn hóa và xử lý các dữ liệu này thành các định dạng mà hệ thống máy tính có thể hiểu được trước khi chuyển tiếp nó qua lớp Data Server. Điều khiển đóng cắt xa theo qui trình, điều khiển khẩn cấp thiết bị, giám sát trạng thái thiết bị và mạng, quản trị sự kiện và báo động.
• Thu thập dữ liệu,
• Điều khiển giám sát,
• Giao tiếp người máy đồ họa hoàn toàn,
• Điều khiển cảnh báo và sự kiện,
• Ghi nhận trình tự các sự kiện,
• Lưu trữ và khôi phục dữ liệu quá khứ,
• Phân tích dữ liệu sự cố,
• Phân tích kết dây và trạng thái hệ thống,
• Xu hướng của dữ liệu động và dữ liệu quá khứ,
• Tạo báo cáo, thường lệ và đặc biệt,
• Biến cố và thẻ báo thiết bị đóng cắt,
• Thông tin liên lạc với các Trung tâm điều độ.
Quản trị lưới điện phân phối:
Các chức năng DMS giúp vận hành lưới điện phân phối an toàn và hiệu quả nhất, các chức năng điển hình như sau:
• Tô màu động theo phân cấp điện áp, phân loại thiết bị hoặc theo mức mang tải v.v...
• Tính toán trào lưu công suất
• Tính toán ngắn mạch
• Cân bằng phụ tải cho các xuất tuyến hoặc các máy biến áp
• Tối thiểu hóa tổn thất công suất theo ràng buộc lưới
• Định vị sự cố
• Cô lập điểm sự cố và khôi phục lưới
• Lập kế hoạch sửa chữa lưới điện
• Sa thải phụ tải
• Mô phỏng phục vụ đào tạo điều độ viên
 Quản trị cơ sở hạ tầng tích hợp:
• Giám sát thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, úng lụt)
• Báo cháy
• Kiểm soát vào ra
Báo động đột nhập    
Điều khiển chiếu sáng tự dùng
Camera giám sát an ninh
Camera ảnh nhiệt
- Mô hình TTĐKX:

- Giao thức truyền thông:
Trong văn bản số 4725/EVN-KTSX về việc định hướng phát triển TTĐKX và TBA không người trực đã xác định bắt buộc phải áp dụng trong hệ thống SCADA và TTĐK các thủ tục truyền tin sau:
• Thủ tục tiêu chuẩn IEC 60870-4-101 cho kết nối điểm điểm
• Thủ tục theo tiêu chuẩn IEC 60870-4-104 cho kết nối khi sử dụng mạng IP làm kênh truyền
• Thủ tục theo tiêu chuẩn IEC 60870-6-503 áp dụng để kết nối giữa 2 hệ thống SCADA hoặc gữa TTĐK với trung tâm điều độ
• Tiêu chuẩn IEC 61850 để trao đổi giữa RTU/Gateway với các thiết bị điện tử thông minh IED tron TBA
• Tiêu chuẩn CIM (IEC 61968 và IEC 61970) áp dụng để tạo giao diện trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm

Để phát triển LĐTM được cập nhật với sự hội tụ công nghệ IT và OT trong làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0) chúng tôi đề xuất tiêu chuẩn OPC UA cần được bổ sung như một tiêu chuẩn bắt buộc. Với OPC UA một mặt có thể hợp nhất IEC 61850, CIM mà còn là giao thức kết nối với hệ thống điều hành sản xuất qui mô tập đoàn MES, hệ thống quản trị nguồn lực ERP và kết nối điện toán đám mây để phân tích dữ liệu, quản trị tài sản, dự báo thị trường, điều hành nguồn lực di động, kết nối với hệ chuyên gia, hệ trợ giúp ra quyết định chiến lược.

III. TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC
1. Các tiêu chí xây dựng trạm biến áp không người trực
Việc xây dựng trạm biến áp không người trực phải đáp ứng các yêu cầu sau:
• Trạm biến áp vận hành khi không có nhân viên trực vận hành tại trạm;
• Điều khiển tại chỗ và từ xa tất cả các thiết bị trong trạm;
• Giám sát được trạng thái của tất cả các thiết bị điện, xây dựng, an ninh;
• Phù hợp với yêu cầu trước mắt và quy hoạch phát triển lâu dài của khu vực;
• Đảm bảo các yêu cầu xử lý kỹ thuật, an ninh trong trường hợp có xuất hiện bất thường trong trạm;
• Trạm được trang bị hệ thống điều khiển tích hợp máy tính;
• Hệ thống thông tin liên lạc hoàn chỉnh;
• Thuận lợi cho việc quản lý vận hành trạm không người trực;
• Đáp ứng nhu cầu an toàn cung cấp điện khu vực, phải tránh tối đa việc ảnh hưởng của tác động con người từ bên ngoài và đáp ứng yêu cầu xử lý khi xuất hiện các vấn đề bất thường;
• Khả năng chuyển đổi các trạm không người trực cho các TTĐKX khác trong tương lai
Mô hình TBA không người trực:

- Giao thức truyền trong TBA không người trực:
Ngoài các giao thức truyền tin định hướng bắt buộc theo văn bản số 4725/EVN-KTSX về việc định hướng phát triển TTĐKX và TBA không người trực đã xác định bắt buộc phải áp dụng trong hệ thống SCADA và TTĐK, chúng tôi đề xuất thêm các giao thức MODBUS kết nối các thiết bị đo, Bacnet IP kết nối với hệ thống quản trị tòa nhà và OPC UA để kết nối điện toán đám mây. Các TBA sẽ trở thành các TBA tích hợp, TBA thông minh và TBA liên kết, một mắt lưới quan trọng của LĐTM. An ninh mạng, an ninh cơ sở hạ tầng, an toàn dữ liêu, quản trị tài sản vật lý cần được quản trị hợp nhất ngay từ đầu với chú ý về sự hội tụ giữa IT và OT trên nền giao thức liên mạng thế hệ 6 (IPv6). Các TBA không người trực (từ 110 KV trở lên) thuộc diện hạ tầng quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nên việc chia sẻ dữ liệu báo cháy, báo động đột nhập và camera giám sát an ninh đến các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực là rất cần thiết.

IV. KẾT LUẬN
Xây dựng hệ thống trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) và Trạm biến áp (TBA) không người trực là bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển lưới điện thông minh. Việc cập nhật các thành tựu khoa học công nghệ Tự động hóa, nắm bắt xu hướng phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để áp dụng vào nâng cao độ tin cậy và hiểu quả vận hành lưới điện quốc gia trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hệ thống trung tâm điều khiển xa được trang bị phần mềm, phần cứng và thiết bị viễn thông để thực hiện các chức năng thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển các trạm biến áp không người trực, tối ưu về số lượng các TBA không người trực được kết nối đến một trung tâm. Hội Tự động hóa Việt Nam sẵn sàng đồng hành với Ban Chỉ đạo LĐTM tại Việt Nam.

NGUYỄN THÁI HƯNG
Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam

Số 184 (6/2016)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Nhà tài trợ


Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 


 Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết