Trang chủ Công nghệ & Ứng dụng Công nghệ & Ứng dụng Chính sách Công nghiệp Quốc gia Việt Nam nên cấu trúc những ngành ưu tiên

Chính sách Công nghiệp Quốc gia Việt Nam nên cấu trúc những ngành ưu tiên

Đó là lời phát biểu tham luận của TS. Dương Đình Giám, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tại buổi Tọa đàm với chủ đề Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam: Thực trạng và định hướng đổi mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế được tổ chức ngày 25/ 8/2016, tại Hà Nội.

Việt Nam cần không ngừng đổi mới chính sách trong ngành công nghiệp nhằm phù hợp với từng gia đoạn phát triển (ảnh minh họa)

4 vấn đề cốt lõi về chính sách phát triển công nghiệp quốc gia

Đây là buổi tọa đàm quan trọng với nhiều nội dung liên quan đến vấn đề chính sách công nghiệp quốc gia. Trong đó có không ít vấn đề cần phải làm rõ để Việt Nam có được một hướng đi đúng đắn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới.

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc ở mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Cùng với đó, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển hơn nữa, Việt Nam cần không ngừng đổi mới chính sách trong ngành công nghiệp nhằm phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung chính: thứ nhất là làm rõ những yêu cầu đặt ra trong xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với bối cảnh mới, bảo đảm sự đồng bộ, tuân thủ đầy đủ các quy luật khách quan của cơ chế thị trường gắn liền với các yêu cầu về phát triển bền vững, đổi mới thể chế, cải cách nền hành chính quốc gia, phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, đồng thời thu hút có hiệu quả các nguồn lực nước ngoài cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát huy vai trò tích cực của thị trường trong phân bổ các nguồn lực cho phát triển công nghiệp. Xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thứ 2, đánh giá, làm rõ thực trạng chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam, trong đó tập trung vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp trong 15 năm gần đây. Trọng tâm làm rõ những mặt được và chưa được của Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Thứ 3, đề xuất định hướng đổi mới chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam trong thời gian tới nhằm mục đích phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, tập trung vào những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế; có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu. Thứ 4 là đề xuất mô hình, chức năng kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện Chính sách Công nghiệp quốc gia của Việt Nam trong thời gian tới.

TS Dương Đình Giám, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát biểu tham luận

Tập trung vào những ngành ưu tiên

Hiện nay, có 3 ngành được cho là có tiềm năng và được ưu tiên phát triển tại Việt Nam là Công nghiệp chế biến chế tạo; Điện tử viễn thông và Năng lượng tái tạo.

Phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm, TS. Dương Đình Giám, Hội khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng, chúng ta chỉ nên cấu trúc những ngành ưu tiên, hình thành 2 vùng công nghiệp lõi và công nghiệp đệm. Trong đó vùng công nghiệp lõi cần tập trung vào các ngành công nghiệp ưu tiên để lôi kéo và tạo thị trường cho các vùng khác phát triển.

Giải pháp để phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên là Nhà nước cần tập trung vào cơ chế thu hút đầu tư; phát triển thị trường; điều chỉnh chất lượng tăng trưởng công nghiệp; phát triển công nghiệp hỗ trợ; điều chỉnh cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ; phát triển hệ thống dịch vụ công nghiệp và giải pháp về môi trường.

TS. Giám cũng cho biết thêm: “Cùng với việc cấu trúc lại các ngành công nghiệp, chúng ta cũng phải đặc biệt lưu tâm đến vấn đề nguồn nhân lực. Thực tế cho thấy hiện nay nhân lực trình độ cao ở nước ta vẫn có tỷ lệ thấp, tác phong công nghiệp còn thiếu, kỹ năng còn kém, công nghệ lại lạc hậu từ hai đến ba thế hệ. Nếu chúng ta cơ cấu được một nền công nghiệp hoàn chỉnh mà không có được một đội ngũ làm việc đáp ứng được những yêu cầu đặt ra thì chắc chắn nền công nghiệp nước nhà sẽ rất khó phát triển”.

Tham luận về chính sách xuất khẩu, ông Trương Thanh Hoài, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương cho rằng, quan trọng của phát triển công nghiệp phải hướng vào thị trường và xuất khẩu. Trước đây ta đặt ra mục tiêu quá cao, trong khi trình độ của chúng ta yếu nên không phát triển được. Doanh nghiệp tư nhân phải đóng vai trò chủ đạo, nhưng nếu nhà nước không hỗ trợ thì sẽ rất khó khăn, bên cạnh đó, cần tạo nền tảng cho ngành công nghiệp chế tạo. Ông Hoài đề nghị, nên có một quỹ phát triển công nghiệp trong đó Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chung quan điểm với ông Trương Thanh Hải, ông Sebastian Eckardt, đại diện Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam nhận thấy, Việt Nam cần có chính sách thật sự đúng đắn để đạt được mục tiêu phát triển nền công nghiệp của mình. Theo ông Sebastian Eckardt, ngành chế tạo có tỷ trọng xuất khẩu lớn và Việt Nam đã có được một số thành công. Để thành công hơn nữa, Việt Nam cần tăng cường hiệu suất lao động, khai thác tối đa tiềm năng hội nhập quốc tế và phát triển xanh cho ngành công nghiệp.

Kết thúc buổi tọa đàm, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao ý kiến tham luận của các tổ chức, các chuyên gia trong nước và quốc tế. Những ý kiến có được tại tọa đàm sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển nền công nghiệp nước ta theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học công nghệ, phát triển những ngành có tính nền tảng, có lợi thế và tham gia hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu.

Hương Duyên - Hải Lộc

Số 187 (9/2016)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo


 

logost new
 


 Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết