Trang chủ CNTT với TĐH CNTT với TĐH Sử dụng giao thức cấu hình chủ động (DHCP) nhằm đơn giản hoá việc lập địa chỉ IP mạng

Sử dụng giao thức cấu hình chủ động (DHCP) nhằm đơn giản hoá việc lập địa chỉ IP mạng

Hiện nay, trong các ứng dụng mạng doanh nghiệp, DHCP được sử dụng rộng rãi để tự động phân bố các địa chỉ IP cho các thiết bị được kết nối. Một máy tính, router hay switch với khả năng hoạt động như một DHCP server có thể cấp các địa chỉ IP động từ một dãy hay “tổ hợp” các địa chỉ được lập trình trước.

Sever đáp ứng một yêu cầu địa chỉ từ một DHCP client với một sự phân định IP mà nó cho client thuê trong một thời gian cụ thể. Trước khi thời gian thuê sắp hết hạn, DHCP client phải làm mới thời gian thuê với server bằng cách gửi một yêu cầu mới. Nếu thiết bị được gỡ khỏi mạng, địa chỉ IP của nó sẽ tự do để được sử dụng cho thiết bị mạng khác sau khi thời gian thuê của nó hết hạn.

Phân bố địa chỉ IP DHCP Option 82 Relay Agent
Hầu hết các ứng dụng điều khiển quá trình công nghiệp đòi hỏi một địa chỉ IP cho từng thành phần điều khiển. Đối với các cơ sở này, những sự phân công địa chỉ IP cố định là rất quan trọng để mạng điều khiển hoạt động trơn tru. 
Khi các thành phần mới được bổ sung vào mạng, việc thiết lập ban đầu của chúng là đăng ký địa chỉ IP với bộ điều khiển mạng của chúng. Trong các môi trường điều khiển, thành phần này phải duy trì sự phân phối này trọn đời. Sự liên kết này phải giữ nguyên nếu không thì bộ điều khiển không thể đặt thiết bị trên mạng. Khi một thành phần được thay thế, thiết bị mới phải được ấn định cùng địa chỉ IP để bộ điều khiển của nó chấp nhận.
DHCP Option 82 Relay có thể được sử dụng để chỉ định các địa chỉ IP cho các thiết bị hiện trường. Relay này làm việc với các switch khác cấu hình các nhánh relay để phân bố các vị trí IP tới các cổng switch cụ thể. Với phương pháp này, ai cũng có thể thay thế thiết bị điều khiển mà không cần lập trình một địa chỉ IP. Mạng sẽ chấp nhận thành phần này miễn là nó được kết nối với cùng cổng switch. Chức năng này đơn giản hóa bảo dưỡng tại hiện trường và giảm thời gian phục hồi do thiết bị gặp sự cố gây ra.

Phân bố địa chỉ IP Option 61

Với Option 61, DHCP server có thể cung cấp địa chỉ IP được lập trình trước cho các thiết bị hiện trường dựa trên địa chỉ MAC (Media Access Control) hay một ID được nhập vào.
Lựa chọn này cho phép thiết bị chuyển từ một vùng mạng này tới vùng mạng khác mà vẫn duy trì địa chỉ IP như vậy. 
Option 61 hữu dụng khi thiết bị test phải duy trì cùng địa chỉ IP khi được chuyển tới các vị trí khác phục vụ mục đích test. Nó cũng được sử dụng cho các hệ thống điện thoại IP cho phép điện thoại được di chuyển mà vẫn giữ nguyên số (ID).

Phân bố địa chỉ IP cổng hoặc nội bộ

Kiểu phân bố địa chỉ IP này không đòi hỏi DHCP Server có đầy đủ đặc điểm. Cổng T hay địa chỉ IP nội bộ được phân bố như một phần của việc thiết lập chuyển mạch. Chuyển mạch với phân đoạn mà DHCP đòi hỏi từ thiết bị hiện trường và đáp ứng với địa chỉ IP được cung cấp cho cổng đó.


Phân bố địa chỉ IP DHCP trong cấu trúc liên kết vòng

Các giao thức quản lí vòng N-Ring và Rapid Spanning Tree hoàn toàn tương thích với tất cả các phương pháp phân bố địa chỉ DHCP. Cấu trúc liên kết N-Ring chỉ cho phép một bộ quản lí N-Ring. Dự phòng có thể được thực hiện sử dụng N-Link để ghép 2 vòng N-Ring với nhau.

DHCP Server dự phòng

Hai DHCP server có thể được cấu hình giống nhau với sự phân bố địa chỉ Option 82 và Option 61 do đó nếu một server gặp sự cố thì một server khác sẽ được sử dụng để cung cấp các địa chỉ IP cho các thiết bị hiện trường. Server DHCP dự phòng sẽ không được cấu hình để cung cấp địa chỉ động do chúng sẽ làm 2 server đưa ra các vị trí IP xung đột nhau. Nếu việc phân bố địa chỉ IP động là cần thiết, một switch khác trong mạng có thể được thiết lập để thực hiện chức năng này.
Để có thêm thông tin về các sản phẩm Ethernet công nghiệp của     N-TRON, vui lòng liên hệ (251) 342-2164, hoặc truy cập địa chỉ     www.n-tron.com. Tại Việt Nam, quý khách có thể liên hệ với Công ty TNHH TM & Đầu tư phát triển công nghệ TECHPRO tại địa chỉ http://techpro.vnq

Anh Vũ (Theowww.automationworld.com )
Số 121 (11/2010)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết